Archiv Červen, 2020

Týdenní plán 15. 6. – 19. 6. 2020

Milé děti, milí rodiče,

 

zde je poslední týdenní plán v tomto školním roce. Poslední týden už bude bez učení.

Budu se na vás těšit 26. 6. na školní zahradě při předávání vysvědčení.

Mějte se hezky

 

Alena Dragounová

 

ČJ:

  • Shoda přísudku s podnětem str. 121 – 123

Přečtěte si všechny žluté rámečky.

Str. 121 cv. 1 ústně, cv. 3a do sešitu. Str. 122 cv. 1 ústně, cv. 3 do sešitu. Str. 123 ústně.

Pracovní sešit str. 68 všechna cvičení

 

M:

  • zlomky –  str. 32 – 33

Cv. 1, 3, 8, 9, 13

  • opakování –  str. 27

Cv. 19, 24, 28, 30

  • geometrie – procvičování str. 31

Všechna cvičení.

 

Vlastivěda – dějiny: Přehled str. 46

Dějiny jsme zvládli skvěle. Podívejte se na přehled nejstarších českých dějin. Pokud máte pocit, že si některou kapitolu nepamatujete, vraťte se k ní a zopakujte si důležité body.

 

Přírodověda: ekosystém potok a řeka str. 67 – 68

Přečtěte si a prohlédněte obrázky o ekosystému potok a řeka.

 

Vlastivěda – naše vlast: Cestujeme po naší vlasti str. 46 – 51.

Pročtěte si informace o naší vlasti a zkuste si zapamatovat významná místa z každého kraje. Která jste již navštívili?

 

 

Jazyky podle skupin:

 

Julie Drahorádová

Lucie Buňková

Martina Svobodová

Petra Kotápišová

Vysvědčení

Vysvědčení

Zpřístupnění šatních skříněk

Informace v době uzavření školy

Týdenní plán 8. 6. – 12. 6. 2020

Milé děti, milí rodiče,

 

zde je týdenní plán. Už nám toho moc nezbývá, tak ještě vydržte a pilně se učte :o).

Mějte se krásně.

 

Alena Dragounová

 

ČJ:

  • Přísudek a podnět str. 116, shoda přísudku s podnětem str. 118 – 120

Str. 116 cv. 5a, b, c do sešitu. Cv. 7 ústně. 

Přečtěte si žlutý rámeček o shodě přísudku s podnětem a tabulku dole na str. 118 si přepište do sešitu.  Cv. 1a ústně. 

Dále se podíváme na podnět rodu středního na str. 119. Cv. 1a a cv. 3 do sešitu. Na str. 120 cv. pokračujeme ženským rodem. Cv. 1 a cv. 3 do sešitu. Cv. 5 si napište do sešitu jako diktát.

Pracovní sešit str. 67 všechna cvičení

  • Obohacení textu str. 117

Přečtěte si sloh na str. 117. Najděte v textu všechna přirovnání, přísloví a lidová rčení a vysvětlete, co znamenají. 

 

M:

  • vztahy mezi čísly –  str. 29, 30

Cv. 2, 3, 4, 7, 10, 11

  • slovní úlohy –  str. 25 a 26

Vyřešte slovní úlohy 6 a 8 na str. 25, úlohy 16 a 17 na str. 26. Nezapomeňte, že slovní úlohy píšeme do sešitu (zápis, výpočet, odpověď).  

  • geometrie – obsah obdélníku, obsah čtverce str. 22 a 28.

Do sešitu si zapište, jak vypočítáme obsah obdélníku a obsah čtverce (růžové rámečky). 

Vypočítejte obsah obdélníku na str. 22 cv. 2, 3. 

Vypočítejte obsah čtverce na str. 28 cv. 1, 2. 

 

Vlastivěda – dějiny: Renesance str. 43 – 45

Přečtěte si text na str. 43 a 44 a pusťte si video o renesanci. Samostatně si udělejte zápisky. Na str. 45 odpovězte na otázky (ústně). Zápisky z tohoto i minulého týdne mi pošlete na mail, prosím.

Přírodověda: ekosystém rybník str. 62 – 66

Podívejte se na obrázek na str. 62 a 63, kteří živočichové žijí v rybníku. Přečtěte si také o rostlinách, které rostou v rybníku a jeho okolí. Nakreslete vlastní rybník s živočichy a rostlinami. Do sešitu si zapište rostliny a živočichy, které najdete v rybníku. Vyberte si jednoho zástupce každého druhu a vypište si o něm důležité informace. 

 

Vlastivěda – naše vlast: opakování str. 43, chraňme přírodu str. 44 – 45

Dokončete opakování znalostí o naší vlasti.

Podívejte se na chráněná území v ČR na str. 44 a 45. 

Zapiš si do sešitu 4 CHKO a všechny 4 NP. Jaká pravidla zde musíme dodržovat?

 

A. Dragounová

 

Jazyky podle skupin:

 

Julie Drahorádová

Lucie Buňková

Martina Svobodová

Petra Kotápišová

 

Výchovy:

Výchovy 11 (8.6.-12.6.) (1)

Hodnocení práce naší školy

Vážení rodiče, obvykle vám na sklonku školního roku nabízíme možnost vyjádřit se k práci naší školy prostřednictvím dotazníku, ale vzhledem k tomu, že  letošní školní rok byl od 11. 3. 2030 velmi zvláštní –  koronavirový, prosíme vás tentokrát jen o odpověď na jedinou otázku: Jak hodnotíte práci naší školy ve školním roce 2019/2020?  Chcete-li na otázku odpovědět, posílejte odpovědi na churackova@zseden.cz nebo své písemné vyjádření vložte do poštovní schránky na budově školy, a to do konce června 2020. Předem děkujeme za vaše názory a postřehy.

S pozdravem

Jana Churáčková, ředitelka školy