učivo ČT 11.6.

Milé děti doma,

vyjmenujte 5 lesních stromů a 5 zvířat z lesa, vymyslela Terezka. My už jsme se vysvobodili a pracujeme.

V geometrii spočítejte příklady a splňte úkoly na měření objemu.  objem příklady

V českém jazyce uč ČJ s. 92 cv. 14, 17 ústně zdůvodňujte pravopis párových souhlásek.

V prvouce máme dnes téma Pole, není v učebnici. Proto si přečtěte a prohlédněte  první stranu na pracovním listě – polní plodiny a živočichy na poli. Dva úkoly na druhé straně vyplňte. Prohlédněte si vývoj včely (jen prohlédněte!, né že to někdo bude chtít kreslit!?) na tomto obrázku. Do sešitu si napište datum, barevný nadpis POLE a napište do 1. sloupce: obilí,  řepa, brambory, do 2. sloupce: hraboš, káně, zajíc. Nakreslete si slunečnici, včelu a slunéčko sedmitečné.   

POLE

Vývoj včely | Včela, Baby tips, Včela medonosná

Comments are closed.