Organizace prvního týdne školy 1 . – 5. 9.

Nový školní rok zahájíme v úterý 1. září 2020 v 7:55 hod před školou.

Vyučování potrvá pouze 1 vyučovací hodinu (do 8.45), rodiče nebudou vstupovat do budovy školy. Prosím, aby děti věděly, zda tento první den půjdou na oběd (v 10 hod), kdo jde do školní družiny a kdo odchází domů sám (musí mít lísteček). 

Ve středu a ve čtvrtek bude vyučování trvat 4 vyučovací hodiny. Budeme se věnovat třídnickým pracím, předávání učebnic a nadepisování sešitů. Děti si odnesou kufřík na VV ke zkontrolování a doplnění pomůcek. Od středy 2. 9. se budeme přezouvat, prosím, aby děti měly zámeček a klíč k šatní skříňce.

Od pátku bude probíhat vyučování dle zveřejněného rozvrhu hodin.

Věřím, že vše proběhne bez problémů. Pokud byste měli nějaké dotazy, neváhejte se mi ozvat na školní email. 

Comments are closed.