Hurá škola!

Milí rodiče, milé děti…
Posílám první informace k organizaci prvních školních dní 🙂
Školní rok bude zahájen 1. září 2020 v 7:55 h před školou. Vyučování potrvá 1 vyučovací hodinu. Rodiče nevstupují do budovy školy. Je potřeba, aby děti věděly, zda první den půjdou na oběd a do školní družiny. Kdo odchází domů sám, bude mít lísteček, případně čeká rodič před školou.
středa a čtvrtek mají 4 vyučovací hodiny ( třídnické práce, předávání učebnic – donést učebnice). Již se budeme přezouvat- PŘEZUVKY !!!
Pátek podle rozvrhu, POZOR začínáme 2. vyuč. hod.(8,55)

 

S pozdravem vaše třídní učitelka Ľuboslava Chrzan Passiová

Comments are closed.