probírané učivo 21. – 25.9.

ČESKÝ JAZYK – mluvnice: věta-slovo-slabika-hláska ČJ uč s. 5 cv. 2, 3, 4, s. 6 cv. 7, 8, s. 7 cv. 9, 10, ČJ ps s. 5; abeceda – řazení slov a jmen ČJ uč s. 10, ČJ ps s. 7; VS po Z – brzy-brzičko, VS po F ČJ uč s.  80 cv. 2 a s. 80 cv. 3, psaní: psaní číslic, malá psací abeceda – tvary písmen l e b f h k, přepis vět, přepis říkanky Září  PÍS s. 1, 3, 4, čtení: básně Po prázdninách, Krabice s loutkami – nadpis, sloka, verš, rým ČÍT s. 5-6

MATEMATIKA – počítání: násobkové řady – násobky 2, násobky 3, násobky 4, násobky 4, slovní úlohy – doplnění zápisu, výpočet, odpověď, geometrie: přímka, body, úsečka  – postupy rýsování, vzájemná poloha bodů, přímek, čar M s 2, 3, 4

PRVOUKA – bezpečnostní tabulky PK s. 88, dopravní výchova – dopravní hřiště PK s. 4-5

Comments are closed.