projekt Kreativní partnerství – info

Informace z “papírové” třídní schůzky:

Naše třída bude po celý školní rok zapojena v uměleckém projektu Kreativní partnerství, které záhy začne. Jedná se o to, že do třídy dochází umělec, a společně s učitelem uměleckými metodami předkládají dětem určité probírané učivo. Podrobnější informace se k  Vám dostanou přes web, tak jen ať o této aktivitě naší třídy víte.

Comments are closed.