učení 23. – 27.11.

ČJ mluvnice: přídavná jména – tvoření, zdůvodňování yý/ií po B, příbuzná slova k BÝT: bývá x nebývá, přibylo x ubylo, zbylo; psaní: vlastní jména-názvy států, měst a pohoří; čtení: básnička Andělíčku můj strážníčku, Žlutá pohádka

M počítání: zaokrouhlování čísel na desítky, písemné sčítání více čísel (nákup, restaurace), slovní úlohy (Kč), jednotky délky: decimetr, převody: dm-cm, m-dm; geometrie: trojúhelník, obdélník, čtverec

PK Sousední státy ČR; Povrch krajiny: pohoří a hory ČR, části kopce

AJ p.uč. Zahr – Toys from recycled material, e-mail, Colin in Computerland

AJ p.uč. Dra – at the shop

AJ p.uč. Svo – Quiz, At the shop, In Britain, Spelling, Vocabulary

Comments are closed.