probírané učivo 30. 11. – 4.12.

ČJ mluvnice: Vyjmenovaná slova po L – řada VS zpaměti, význam slov uč ČJ s. 49, ps ČJ s. 35 cv. 2,3, pravopis yi po B a Z, určování slovních druhů: PoJ, PřJ, předložky, SLO, psaní: písmena chCh eE PBRŘ, vlastní jména měst a řek PÍS s. 19, 24čtení a sloh: Mikulášské noviny – porozumění textu, slovní druhy, luštění, Mikulášská tradice

M počítání: písemné odčítání do 100 + zkouška správnosti M ps s. 17 cv. 7, čísla do 1 000 – čtení a zápis čísel, rozklad, porovnávání, uspořádání čísel, orientace v čase ps M s. 26 cv. 9, geometrie: vzájemná poloha přímek, průsečík ps M s. 16 cv. 12,  s. 20 cv. 4 a 5

PK Vodstvo ČR – řeky v ČR PK uč s. 17, opakování učiva: okolní státy

Comments are closed.