probírané učivo 7. – 11.12.

ČJ mluvnice: příbuzná slova  k SLYŠET, MLÝN, BLÝSKAT, POLYKAT, PLYNOUT, opaky:  mlýn x mlít, blýská se x blízká, uč ČJ s. 50, 51, ps ČJ s. 35, pravopis yi po B a Z,  slovesa –  vyhledávání v textu ČJ s. 106, psaní: velká psací písmena GQ, přepis vět, přepis  říkanky Prosinec,  PÍS s. 21, 22  čtení a sloh: části knihy (obálka, desky, knižní blok, hřbet),  spisovatel x ilustrátor, Co nás baví v PK s. 20

M počítání: písemné sčítání a odčítání, slovní úlohy o několik více x méně, několikrát více x méně, složitější slovní úlohy – výpočet nejdříve 1ks M ps s. 15 cv. 1, čísla do 1 000 – řazení od nejmenšího, od největšího, porovnávání, sčítání a odčítání stovek, geometrie: různoběžky – kolmice, pravý úhel 

PK Povolání – práce fyzická x duševní, Výsadba netřesků – zahradnická práce PK s. 21

Comments are closed.