probírané učivo 14. – 17.12.

ČJ mluvnice: příbuzná slova k VZLYKAT, LYSÝ, LÝTKO, LÝKO, opaky: lysá x lísá se, lyska x líska ČJ ps s. 36, slovesa ČJ uč s. 106, věta jednoduchá x souvětí, spojky ČJ s. 24, 25, ČJ ps s. 17,  čtení a sloh: Advent, vánoční zvyky v naší rodině – vyprávění, psaní: psací qQ, Co si děti přejí, vánoční přání PÍS s. 22, 25, 26

M počítání: slovní úlohy s více početními výkony M ps s. 26 cv. 10, 11, s. 25, trojciferná čísla – číselná řada do 1 000 (orientace na číselné ose) žlutá uč. MA s. 1,2, zaokrouhlování na stovky, geometrie: vzájemná poloha přímek – kolmice M ps s. 20, rýsování úseček M ps s. 24 cv. 9, 10

PK Záliby – koníčky, práce x odpočinek PK s. 20, Vánoce – advent, vánoční zvyky a tradice PK s. 22

Comments are closed.