Archiv Leden, 2021

výchovy 1. – 5. 2.

TV – Natočte mi na video, jak se tváříte, když uděláte 50 DŘEPŮ bez zastavení. (Na mobilu v chatu, zmáčkněte ikonu “foťáku” a dejte “vyfotit”, potom zvolte “video”). Nahrajte (kolem 1 min) a pošlete mi do chatu. Těším se!

UŽ MÁM PRVNÍ ODVÁŽNÉ ve výborné kondici – Joška a Jonáš. Kdo se přidá? 

HV – ŠKOLNÍ HYMNA A ŠKOLNÍ TANEC – poslechněte si a zazpívejte školní hymnu a připomeňte si školní tanec

Hymna ZŠ

Školní tanec na ZŠ Eden

 

VV – ZEMĚKOULE – nakreslete do sešitu prvouky velkou kulatou zeměkouli a do ní vše, co tu můžeme vidět (zaměřte se hlavně na přírodu).

– VESELÝ PANÁČEK – do žlutého obalu od kindervajíčka dejte do spodní části kuličku modelíny, zavřete. Vajíčku namalujte nebo nalepte veselý obličej. Zkuste do něj cvrnknout nebo lehce prstem šťouchnout. Uvidíte, že se vždy vrátí do stojaté polohy, protože funguje přitažlivost zemská (gravitace).

probírané učivo 1. – 5.2.

PONDĚLÍ

ČJ mluvnice: vyjmenovaná slova MYSLET, MÝLIT SE, HMYZ, MYŠ, HLEMÝŽĎ a slova příbuzná ps ČJ s. 37 cv. 3, 4,ps ČJ s. 38 s. 1, 2, 3, 4 nahoře, https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/tvary-vyjmenovanych-slov/cviceni1a.htm, https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/my4.htm

zvratná slovesa ps ČJ s. 71 cv. 1, 2 nahoře, slovesný čas ps ČJ 69/1, 2, 3, slovesa – jednoduché a složené slovesné tvary, hádanky – poznávání sloves v textu ps ČJ 69 cv. 4, 5 a ps ČJ s. 68 cv. 2abc, čtení: báseň Ostrov pokladů – poznávání sloves v textu ps ČJ s. 68 cv. 1, psaní: číslice, vyjmenovaná slova PÍS s. 10

M počítání: násobení a dělení 10 a 100 ps M 1. díl s. 32 cv. 9, počítání se závorkou, slovní úlohy (jen výpočty) uč M1 modrá s. 39 cv. 24 + s. 40 cv. 26a 29a, přednost početních výkonů ps M 1. díl s. 27 cv. 3 + s. 33 cv. 8, pamětné odčítání do 1 000, dvojciferná a trojciferná čísla ps M 1. díl s. 36 cv. 12 a uč M2 žlutá s. 14 cv. 34 – 4 sloupečky, geometrie: kružnice – střed, poloměr, průměr uč M2 žlutá s. 36 a ps M 2. díl s. 2 cv. 10

PK Rostliny – byliny + dřeviny, Živočichové – bezobratlí + obratlovci, Planeta Země – oceány a pevnina, světadíly uč PK s. 27 , video https://www.youtube.com/watch?v=ioCO2Pl7Xt0

AJ sk. p. uč. Drah – pokoje v domě, kde je…?;  sk. p. uč. Svob – Čísla od 1-20, I have got…., I like and I dont like, Gregs flat  a sešit 

 

ZŮSTÁVÁME se školou doma

Třeťáci,

pokračujeme se školou doma. Musíme ještě vydržet!

Tento týden bude výuka probíhat takto:

PO 1.2. v 9h ČJ, v 10h M žluťásci, v 10.30h M želvičky, v 11h M žížalky, samostatně PK

ÚT 2.2. v 8h AJ 1. a 2. sk., v 10h ČJ, samostatně M

ST 3.2. v 9h M, v 10h PK, samostatně ČJ

ČT 4.2. v 9h ČJ žluťásci, v 9.30h želvičky, v 10h žížalky, v 11.50h AJ 1. a 2. sk., samostatně MA

PÁ 5.2. samostatně ČJ, M

ředitelské volno – PÁ 19.2.

S předstihem informuji, že pátek 19. února je pro žáky vyhlášen dnem ředitelského volna. Důvodem je školení pedagogického sboru.

výchovy 25. – 28.1.

V tomto týdnu zakončujeme první pololetí školního roku, podobně jako poločas v utkání. Zaměříme se tedy na sport i v úkolech z výchov.

TV – ZIMNÍ SPORTY, RADOVÁNKY NA SNĚHU, HRY VENKU– každý si splní podle možností alespoň něco, na sněhu: lyžování, bobování, sáňkování, válení ve sněhu, koulování, stavění sněhuláka, stavba iglú, hod sněhovou koulí na cíl nebo beze sněhu: procházka, proběhnutí venku

HV – NÁRODNÍ HYMNA – Poslechni si českou hymnu, která se hraje, když některý náš sportovec nebo tým zvítězí. Poslouchej, kde zpívá MUŽSKÝ HLAS a kde je slyšet ŽENSKÝ HLAS.

https://www.youtube.com/watch?v=85c7UculKxI

VV – SPORTOVEC – nakresli postavu v pohybu, vyber sportovce, který provozuje nějaký zimní sport (lyžař, krasobruslařka apod.)

PČ – MEDAILE – vytvoř medaili z jakékoli materiálu (z modelíny, z kartonu, z látky apod.)

probírané učivo 25. – 28.1.

ČJ čtení: Nalezenec ČÍT s. 61 – 65 , sloh: Věříte reklamě? – vliv reklamy, psaní: Únor – přepis básně, zimní měsíce, zimní sporty PÍS s. 3,  mluvnice: číslovky uč ČJ s. 90 ústně + ps ČJ s. 58, procvičování slovních druhů, vyjmenované slovo MÝT a slova příbuzná, opaky: mýt x MÍT, myla-milá-Míla, myčky x míčky uč ČJ s. 56 cv. 2 + žlutý rámeček, zdůvodňování yi po B, L uč ČJ s. 52 cv. 2a MÝT https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/cislovky.htm

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/my2.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/urcujeme-slovni-druhy/cviceni2.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/urcujeme-slovni-druhy/cviceni3.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/urcujeme-slovni-druhy/cviceni6.html

M  počítání: pamětné sčítání a odčítání do 1 000 (stovky a desítky, stovky a jednotky) žlutá uč. M2 s. 12 cv. 18,19,20, slovní úlohy na sčítání a odčítání žlutá uč. M2 s. 12 cv. 21,22,23 a s. 13 cv. 26,27, přednost početních výkonů, nerovnice ps M1 s. 14 cv. 8 + s. 18 cv. 9 + s. 29 cv. 5, geometrie: kružnice, kruh – body náleží x nenáleží žlutá uč. M2 s. 35 a ps M2 s. 2 cv. 11,12

PK  Reklama – pracovní list, zápis Reklama REKLAMA                                                                                                  Projevy života, živé organismy uč PK s. 36 zápis Projevy života

AJ  sk. p. uč. Drah –  nábytek, předložky místa; sk. p. uč Svob – I have got…, Numbers 1-20 – opakování, Části těla, Bezpečnost na silnici, dokončit lekci 5                              

PÁTEK – pololetní prázdniny

škola JEŠTĚ doma

Milé děti,

zůstáváme i nadále se školou doma. Uvidíme, jaké rozhodnutí padne ve ST 27.1., zdali se už od února pro nás škola otevře.

Tento týden bude výuka probíhat takto:

PO 25. 1. v 9h ČJ, v 10h M žluťásci, v 10.30h M želvičky, v 11h M žížalky, samostatně PK

ÚT 26.1. v 8h AJ 1. a 2. sk., v 10h ČJ, samostatně M

ST 27.1. v 9h M, v 10h PK, samostatně ČJ

ČT 28.1. v 9h ČJ žluťásci, v 9.30h želvičky, v 10h žížalky, v 11.50h AJ 1. a 2. sk., samostatně MA

PÁ 29.1. VOLNO pololetní prázdniny

IMG_3466 (1)

pololetní vysvědčení

Pololetní vysvědčení se bude předávat následujícím způsobem:

Výpis vysvědčení za první pololetí školního roku 2020/2021, tedy slovní hodnocení + hodnocení známkami, obdrží žáci 3. – 9. tříd od třídních učitelů nejpozději tři dny po svém návratu do školy na prezenční výuku. Se svým hodnocením se žáci seznámí  28. 1. 2021. Jejich třídní učitelé jim pošlou pololetní vysvědčení  prostřednictvím aplikace Teams v chatu jako 2-3 fotografie.

Známky nebývají pro naše žáky žádným překvapením, slovní hodnocení známky komentuje a naznačuje další postup. Pololetí je poločasem školního roku, takže je vhodné zamyslet se nad tím, co se podařilo, v čem by bylo žádoucí pokračovat, a co by bylo dobře ve druhém poločase školního roku změnit.

Jana Churáčková, ředitelka školy

Přidávám informaci, že v pátek 29.1. jsou pololetní prázdniny.

název našeho projektu

Už víme, že se pomocí akrobatického umění s umělcem Jardou, který vystupuje v novém cirkuse, budeme učit dělení se zbytkem. Tento týden jsme měli hlasovat pro název našeho projektu. Název Cirkusové naDĚLENÍ získal 13 hlasů, název Dělení se zbytkem učíme se cirkusem dostal 2 hlasy.

výchovy 18. – 22.1

Tento týden bude tématem Dášeňka Karla Čapka. Vzpomínáte si, jak jsme vloni v den vysvědčení hledali Čapkovu vilu? Když jsme ji našli, pamatujete, jak jsme nakukovali do zahrady, kde běhala Dášeňka? Ve škole jsme si také na fotografiích prohlíželi, jak to u Čapků vypadalo uvnitř. Víme, že tam vzniká muzeum. Možná si někdo vybaví, že jsme Dášeňku vymodelovali a pouštěli si pohádku O psím ocásku.

TV – zacvičte si doma v pelíšku :

1. v posteli udělej 5 kotrmelců

2. válej sudy po podlaze či koberci sem a tam

3. na matraci (nebo na židli) si dřepni na špičkách a upaž (výdrž)

4.  na polštáři si stoupni na špičku jedné nohy, druhou unož do strany a rozpaž ruce (výdrž), vyměň nohu

5. udělej na posteli “svíčku”, dej “nohy za hlavu” a zase se vrať do “svíčky” ( opakuj 3x)

HV – Pusť si příběh o Dášeňce. Poslouchej ZVUKY, které vydává ona nebo jiné věci v pohádce o Foxovi. Všimni si, že mluvené slovo doprovází hudba (TÓNY). Poznáš hudební nástroje? Kde hraje KLAVÍR, PŘÍČNÁ FLÉTNA, VARHANY, XYLOFON?

https://www.youtube.com/watch?v=IWe1Ze0qx_o&list=PLSoHpYxnTHsM7LgzaRd9THRNvlPqgzSvu

VV – Dášeňka – zkus nakreslit štěňátko v pohybu (jak běží, skáče, překulí se, je stočené v klubíčku apod.)

– Bouda, domeček – postav z čehokoli ( stavebnice, špejlí, Lega či venku ze sněhu apod.) Dášeňce domeček

Těším se na fotky!