probírané učivo 15. – 18.2.

ČJ mluvnice: příbuzná slova k MÝTIT, ZAMYKAT, SMÝKAT ps ČJ s. 38 cv. 1, 2, 3, 4, zdůvodňování yi po M uč ČJ s. 58 cv. 2 + kartičky ií, yý (rozstříhat z ps ČJ s. 77), koncovka -í u sloves v přítomném čase uč ČJ s. 111/8ps ČJ s. 70 cv. 4, s. 73 cv. 2, zvratná slovesa ps ČJ s. 72 cv. 2 , čtení: tiché čtení Lev a tygr ČÍT s. 85 – 86, sloh: Vesmír – kladení otázek, naslouchání, psaní: přepis Slunce a Země PÍS s. 6

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/vyznam-vyjmenovanych-slov/prirazovani.html

 https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/tvary-vyjmenovanych-slov/cviceni3a.htm

M geometrie: sestrojování trojúhelníku pomocí tří bodů, počítání: sčítání a odčítání do 1 000 s přechodem přes stovku,  slovní úlohy (+ a – do 1 000) uč M2 s. 18 a s. 19, ps M2 s. 9 cv. 6  a ps M2 s. 3 cv. 2, https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=60264232a2b3b

PK Výzkum vesmíru – beseda, Vnitřní planety uč PK s. 34https://www.youtube.com/watch?v=eLs6ZksxJ44

AJ 

p. uč. Drah – nábytek, předložky, kde je…?

p. uč. Svob – song, překlady, zkoušení slovíček 5. lekce – Nábytek, Read and colour, In, on, under

 

Comments are closed.