probírané učivo 19. – 23.4.

ČJ mluvnice: slovní druhy – rozbor věty – určování slovních druhů, SLO x POJ, opakování SLO: Pipi uč ČJ s. 26, opakování PoJ – Dny v týdnu ps ČJ 67/1,2,3, sloh: Jaké to bylo doma? – sdílení, Naše škola uč ČJ s. 9, psaní Dny v týdnu, psaní data PÍS s 19, Apríl, duben PÍS s. 15

adaptační aktivity: Z domu ze školy – Jaké to bylo doma? – sdílení, mozaika z věcí ve třídě, kruh – Možná, že o mně ještě nevíte Jedna pravda, jedna lež – hádání

M počítání: výška a hmotnost dětí – porovnávání, graf hůlkový a sloupcový uč M2 s. 22 cv. 82, ps2 5 cv. 1, písemné počítání uč M2 s. 38/10, násobení násobků deseti (3 . 20, 7 . 50), geometrie: rýsování kružnice  (libovolné) – manipulace s kružítkem, jednotky hmotnosti uč M2 s. 27, ps M1  (starý díl) s. 35 cv. 2,3

PK Rostliny dělení, Podzemní části rostliny – druhy kořenů, význam uč PK s. 50 nahoře

KREA s Jardou – osobní setkání, párová akrobacie

Comments are closed.