učení 26. – 30.4.

ČJ mluvnice: PoJ a SLO, určování slovních druhů, význam pádových otázek, určování pádů; VS po S – syn, sytý, sýr, syrový, sychravý, usychat ps ČJ s. 43 , čtení: pádové otázky uč ČJ s. 102 tabulka ve cv. 2, psaní: Papír PÍS s. 17

M počítání: dělení se zbytkem – příklady ps M 13/5 a slovní úlohy ps M 13/1, 14/7 , násobení násobků deseti ps M s. 21 cv. 1, 2, 3, příklady s jednotkami hmotnosti uč M2 s. 27 cv. 4, geometrie: kružnice dané délky – správný postup uč M2 s. 42, 3 

PK Stonek – význam, druhy, dřeviny x byliny uč PK s. 50 – 51;  List – význam, stavba listu, druhy listů uč PK s. 51 dole

KREA – online setkání s Janou a Laurou

sebehodnocení do ŽK (samostatně)– stránka Hodnocení za 3. čtvrtletí v dubnu v Žákovské knížce alespoň 5 vět

Comments are closed.