Archiv Květen, 2021

probírané učivo 31. 5. – 4. 6.

ČJ mluvnice: VS po V VYDRA, VÝR, VYŽLE, POVYK, VÝHEŇ, další slova: cavyky, Výtoň, opaky: výr x vír uč Čj s. 79, ps ČJ s. 46 cv. 1 – 5 nahoře, s. 49; vyhledávání PoJ ve větách a souvětích – určování r., č. a p.;  předložková vazba – předložky čteme dohromady (se slovem), ale píšeme zvlášť ps ČJ s. 61 cv. 1, 2 nahoře, psaní: přepis veršů Letí motýl za motýlem, přepis básně Červen PÍS s. 27, čtení: básnička Nesmysl – předložky uč ČJ s. 93 cv. 2, sloh: Telefonování – pravidla telefonického rozhovoru, scénky uč ČJ s. 74

M počítání:  násobení trojciferného čísla jednociferným – počítání pomocí rozkladu zelená uč M3 s. 28 – 29,   jednotky délky žlutá uč M2 s. 24 – 25 ps M1 32/7, 8, 10, násobení č. 100 zelená uč M s. 21 cv. 15, dělení č. 100, geometrie: přenášení úseček, úsečky shodné zelenáM3 s. 11

PK Živočichové – projevy života uč PK s. 56 – 57 + pracovní list

probírané učivo 24. – 28. 5.

ČJ mluvnice: VS po V – VÝSKAT, ZVYKAT, ŽVÝKAT a slova k nim příbuzná, užití ve slovních spojeních a větách, opaky výská – víská – víska, zvykat x viklat ps ČJ s. 45 cv. 1 – 4 dole; PoJ – rod, číslo, pád ps ČJ s. 66 cv. 3 a s. 67 cv. 4; částice ps ČJ s. 62 nahoře, sloh: Vzkaz, psaní a literární výchova: Autoři známých dětských knížek PÍS s. 16, čtení: Sport a zdraví (pracovní list) – tiché čtení s porozuměním, otázky ano-ne

M počítání: násobení dvojciferného čísla jednociferným – počítání pomocí rozkladu zelená uč M s. 25 – 26; nerovnice ps M1 18/9, ps M2 22/9;  zaokrouhlování trojmístných čísel na desítky M1 33/ 9, 36/9, 10, 11, ps M2 22/11, 33/2, 35/5, geometrie: přenášení úsečky, rýsování úsečky dané délky pomocí kružítka

PK  Houby – význam, stavba těla hub, Dělení hub: jedlé x nejedlé – jedovaté, zásady houbaření uč PK s. 37 

KREA s Jardou 12 – ST 26. 5.

Ve středu 26. května jsme si připomněli druhou scénu s papoušky a dotvořili ji. Scénu jsme obohatili o skály, kterými  budou papouškové prolétávat. Hlavní roli mají také jiní papouškové, kteří se na scénu dostanou přes prolézačky a klaunský kotoul. Vypadá to velice efektivně.

další setkání KREA

V následujícím týdnu bude projekt probíhat v pondělí 31.5. Prosím, aby měly děti vhodné oblečení na trénování akrobacie, rozhodně ne džíny (které stále někteří nosí a nemají nic jiného na převlečení). Děkuji za spolupráci.

Kromě toho proběhne vyučování M, ČJ, PK.

třídní schůzka online – PO 31. 5.

Vážení rodiče,

v pondělí 31. května se v 18h uskuteční online třídní schůzka. Připojíme se přes videokamery v aplikaci TEAMS z účtu, který používají děti. Těším se na setkání  s Vámi alespoň  “na dálku”.

hodnocení v ŽK

Vážení rodiče,

chtěla jsem Vás poprosit o spolupráci v souvislosti s hodnocením v Žákovské knížce. Většinou mají děti možnost si vybrat, zda si známku za práci nechají zapsat anebo ne. V tom případě najdete prázdný předepsaný řádek bez známky či pouze s počtem chyb. Pro mě je však důležité, jaké známky mají v sešitech, pracovních sešitech a na pracovních listech. Vždy vše posílám domů. Proto Vás prosím, abyste jim sešity prohlíželi a s jejich výsledky se seznamovali. Děkuji za spolupráci. 

Nicméně, pokud se píše kontrolní test  – jako např. nyní v prvouce z rostlin, zapisuji známku všem (podotýkám, že naprosto stejné úkoly jsme s dětmi dělaly v pátek na mazací tabulku a ony věděly, že tytéž budou v pondělním testu).

Chtěla bych, abyste tomu takto rozuměli.

probírané učivo 17. – 21.5.

ČJ mluvnice: vyjmenovaná slova po V zpaměti, význam slov, příbuzná slova k VY, VYSOKÝ, VÝT, opaky vy – ví, vykat -viklat, výška – vížka, výt -vít – Vít uč ČJ s. 75 – 76, ps ČJ s. 45 cv. 1 – 4 nahoře; skloňování PoJ v jednotném i množném čísle, určování pádů (i bezpředložkové vazba) ČJ s. 103 cv. 5, psaní: přepis vět, doplňování neúplných vět Povolání PÍS s. 30, čtení: čtení vět s porozuměním, vyhledávání příbuzných slov, vyprávění Pastelka ČJ s. 103 cv. 6, sloh: Pocity při akrobacii

M počítání: dělení násobkem 100, příklady s nulami ( 900 : 3, 600 : 200, 800 : 40), počítání s výhodami, přednost početních výkonů ps M1 12/7, 14/8,  17/2, ps M2 4/7, 11/7, 18/7  slovní úlohy (na dělení, dělení se zbytkem) ps M2 11/5, 6, 15/1, geometrie: rýsovací diktát (pojmy a vztahy), body, které náleží x nenáleží kružnici – pracovní list

PK Rostliny –  shrnutí, rostliny léčivé x jedovaté, rostliny chráněné uč PK s. 40 – 41

KREA s JARDOU 11 – 19.5.

Ve středu jsme zase na školní zahradě pracovali na našem projektu. Po rozcvičce s dalšími zvířátky jsme si připomněli první scénu, kterou jsme trochu obohatili o rostoucí proutky a pak se pustili do druhé. Trénovali jsme  ve dvojicích papoušky a klaunský kotoul. Obě cvičení byla poměrně náročná a zkoušením se ukázalo, že je zvládnou jen některé dvojice. Musíme pilně trénovat, abychom tyto figury mohli do vystoupení použít. Na konci projektu jsme se zamýšleli nad pocity, které nám pohyb a akrobatická cvičení přináší (kromě radosti, hrdosti, ocenění a důvěry jsme také jmenovali strach a obavy).

   

hodnocení školy rodiči – do 2. 6.

Vážení rodiče,

také letos – ve zvláštním školním roce – máte možnost vyjádřit své pochvaly, názory a  připomínky v hodnotícím dotazníku. Děkujeme.

Dotazník pro rodiče

KREA projekt – ST 19. 5.

Dejte dětem prosím oblečení na vhodné oblečení na ven nebo cvičební úbor pro nácvik akrobacie. Děkuji za spolupráci.