probírané učivo 7. – 11.6.

ČJ mluvnice: slova s předponami vy-, vý  + známá slova s ií po V, opaky: vyděl x vyděl, vysel x visel uč ČJ s. 79, ps ČJ s. 48, 50 – 51; určování mluvnických kategorií u PoJ a SLO;  příslovce – poznávání, vyhledávání v textu uč ČJ s. 92, ps ČJ s. 60, psaní a sloh: rébusy, přesmyčky, vtip PÍS s. 14, doplňování neúplných vět Živočichové PÍS s. 28, čtení: báseň zpaměti Cesta lesem, Kopytníci – klíčová slova

M počítání: písemné násobení dvojciferných a trojciferných čísel jednociferným činitelem zelená uč M s. 45 – 46, ps M2 29/3, 4, 7 + 31/5, jednotky délky: žlutá uč M s. 24 – 25, ps M2 6/6, 7, geometrie: střed úsečky (pomocí kružítka) zelená uč M s. 24

PK Bezobratlí živočichové (červi, měkkýši, pavouci, hmyz) uč PK s. 60, Obratlovci (ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci) uč PK s. 58 – 59

Comments are closed.