probírané učivo 21. – 25. 6.

ČJ mluvnice: základní skladební dvojice = podmět a přísudek, slovní druhy PÍS s. 31 – 32, slovní druhy ps ČJ s. 63, POJ: rod, číslo, pád + SLO: osoba, číslo a čas; opakování – pravopis ůú, yi po tvrdých, měkkých a obojetných souhláskách, párové souhlásky ps ČJ s. 10 – 13 (co chybí), kvíz ps ČJ s. 76 

M počítání: dělení mimo obor násobilky uč M3 47/14 a 48/22, cestování, délka tratě ps M1 14/9, 23/3 + 31/5 + 32/12, ps M2 1/5 + 12/8, geometrie: opakování  ps M1 20/1, 2 + 26/13, ps M2 8/8,9

PK opakování učiva Neživá příroda a vesmír uč PK 28 – 35

Comments are closed.