Archiv Září, 2021

Pozvání na EDUKAVÁRNU

Vážení rodiče.

Zasílám orientační plán učiva do 1. 10. 21:

Český jazyk – Pracovní sešit pro 4. ročník – strana 14. Učebnice – str. 16. Sloh.                                                      
Matematika – Matematika 1. díl. Geometrie. Slovní úlohy. Matematické operace. Pracovní sešit –  str. 10. Opakování násobení a dělení čísel: 2 až 9.                   

Vlastivěda – Vlastivěda pro 4. ročník. (modrá) Naše vlast ČR. Práce s mapou nástěnnou a příruční – str. 9 až 10.                                                         

Přírodověda – Člověk a jeho svět. Příroda živá a neživá. Učebnice str. 8.

28. 9. 21 – ÚTERÝ – STÁTNÍ SVÁTEK – DEN ČESKÉ STÁTNOSTI.

Vlaďka Foltová TU

Doučování

Vážení rodiče.

Zasílám orientační plán učiva do 24. 9. 21:

Český jazyk – Pracovní sešit do strany 12. Učebnice do str. 14.                                                     
Matematika – Matematika 1. díl. Geometrie. Slovní úlohy. Matematické operace. Pracovní sešit –  str. 9. Opakování násobení a dělení čísel: 2 až 9.

Vlastivěda – Vlastivěda pro 4. ročník. (modrá) Naše vlast ČR. Práce s mapou nástěnnou a příruční – str. 8 až 9.                                                   

Přírodověda – Člověk a jeho svět. Příroda živá a neživá. Učebnice str. 7.

Vážení rodiče.

První plavání nás čeká 20. 9. 2021 v pondělí v průběhu páté a šesté vyučovací hodiny.

Doporučené pomůcky na plavání:

Plavky, plavecké brýle, ručník, mýdlo, hřeben. Děvčata s dlouhými vlasy – plaveckou čepici. Vše by mělo být uloženo v igelitové tašce.

Školní on-line pokladna

i letošní školní rok budou veškeré finanční záležitosti řešeny přes školní on-line pokladnu (ŠOP). Noví žáci by v pokladně měli mít svá jména, je tedy možné je podle pokynů, které obdrželi rodiče, zaregistrovat. 

Letos budeme dávat 10 Kč na adopci pardála obláčkového v ZOO Praha a na panenku UNICEF – což vychází přibližně 25 Kč na žáka. 

Třídní fond, tedy peníze, které by měly být v on-line pokladně navíc na různé pomůcky do třídy a na výlety, bude 500 Kč. O všech akcích, které se z těchto peněz budou strhávat, budete informováni na těchto stránkách. Děkuji Vám.

Vlaďka Foltová TU

Vážení rodiče, zveme vás na třídní schůzky, které se budou konat ve středu 22. 9. 2021 od 17 hod. I když jsme nejdříve uvažovali o online formě schůzek, nakonec jsme upřednostnili osobní setkání. Předem vám děkujeme za odpovědný přístup – že jste buď očkováni, nebo jste max. 180 dní po prodělání onemocnění covid-19, nebo jste před schůzkami podstoupili test na certifikovaném odběrovém místě.  Pokud potřebujete, můžete se otestovat přímo ve škole před třídními schůzkami – informujte se u vrátnice. Po celou dobu konání schůzek budeme mít nasazené roušky. Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání.

Jana Churáčková, ředitelka školy

Vážení rodiče.

Zasílám orientační plán učiva do 17. 9. 21:

Český jazyk – Pracovní sešit pro 4. ročník – str. 9. Učebnice – str. 10. Sloh.                                                      
Matematika –  1. díl. Slovní úlohy. Matematické operace. Pracovní sešit –  str. 6. Opakování násobení a dělení čísel: 2 až 9.                   
Vlastivěda – pro 4. ročník. (modrá) Naše vlast ČR. Práce s mapou nástěnnou a příruční – str. 7. Přírodověda – Člověk a jeho svět. Příroda živá a neživá.  Učebnice str. 6.

DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI KONANÉ V MĚSÍCI ZÁŘÍ:

Třídní schůzka se uskuteční ve středu 22. 9. od 17 hodin.

Fotografování tříd je naplánováno na 21. a 22. 9., konkrétní den upřesníme.

V rámci čtenářských dílen a psaní pracujeme a zejména budeme pracovat v literární výchově, slohu a jazykové výchově s rozmanitými literárními útvary. Budeme tvořit různorodou formou. (Např. jsou to hádanky, křížovky, číselné kódy, myšlenkové mapy, příběhy, plníme úkoly atd.) Na interaktivní tabuli již nyní pracujeme s rozmanitými ukázkami z dětských knih. Při práci s textem hledáme pravdivé výroky a správné odpovědi na otázky k textu. Techniku čtení rozvíjíme ve škole při společné četbě a v hodinách PDVL.

Žádám Vás o spolupráci při domácí četbě. Pomozte vybrat svému dítěti knihu, kterou by přečetlo se zaujetím. Může to být beletrie, encyklopedie, pohádky, povídky atd. Po přečtení je možné přinést knihu do školy a s dětmi o ní pohovořit.

Děkuji Vám za spolupráci.

Vlaďka Foltová TU

 

Vážení rodiče,

Na web třídy 4. A budu od 13. 9. 21 vkládat orientační týdenní plán učiva pro Vaši informaci, co s dětmi aktuálně ve škole probíráme.

Od pondělí 6. 9. 21 se učíme dle rozvrhu.

Děti si do školy přinesou zbylé sešity na jednotlivé předměty, učebnice, kufříky s výtvarnými potřebami a sáček na tělesnou výchovu.

Matematika – Matematika pro čtvrtý ročník – první díl: – (žlutá.)

Český jazyk – učebnici a pracovní sešit pro 4. roč. – ČTENÍ S POROZUMĚNÍM. (Kdo potřebuje, ať nosí tabulky přehledů gramatiky.)

Vlastivěda – Vlastivěda pro 4. ročník – POZNÁVÁME NAŠI VLAST – ( modrá) a ČÍTANKU. Děkuji Vám.

Vlaďka Foltová                                                 

Vážení rodiče,

prosím o vyplnění strany tři a čtyři v ŽÁKOVSKÉ KNÍŽCE a o nalepení kopie kartičky ZP. Dále v ŽK na straně tři podepište, že jste se seznámili se školním řádem. Též po dětech prosím pošlete vyplněné formuláře „Důležité informace…“ (Zdravotní způsobilost – pouze noví žáci.) Děkuji Vám.

Vlaďka Foltová