Vážení rodiče.

Zasílám orientační plán učiva do 24. 9. 21:

Český jazyk – Pracovní sešit do strany 12. Učebnice do str. 14.                                                     
Matematika – Matematika 1. díl. Geometrie. Slovní úlohy. Matematické operace. Pracovní sešit –  str. 9. Opakování násobení a dělení čísel: 2 až 9.

Vlastivěda – Vlastivěda pro 4. ročník. (modrá) Naše vlast ČR. Práce s mapou nástěnnou a příruční – str. 8 až 9.                                                   

Přírodověda – Člověk a jeho svět. Příroda živá a neživá. Učebnice str. 7.

Comments are closed.