Archiv Listopad, 2021

Návrat dětí po karanténě

Vážení rodiče, karanténa ve 4.A končí dnes, 30. 11. 2021, takže od zítřka se děti, které podstoupily 5. – 7. den karantény PCR test s negativním výsledkem, mohou vrátit do školy k prezenční výuce.

Jana Churáčková

Rozvrh hodin pro distanční výuku platný od pondělí 29.11.2021

Rozvrh hodin po dobu karantény 4.A (distanční výuka). 

Připomínám, že distanční výuka je povinná.

OV – on-line hodina v rozsahu 45 minut

OK – on-line konzultace, řídí se pokyny daných vyučujících (spojení hovoru na začátku hodiny, zadání práce, možnost individuální konzultace a na závěr společné zhodnocení práce).

Po dobu nemoci paní učitelky třídní bude suplovat 4.A paní asistentka Barbora Zmeškalová.

Děkuji.

František Pomahač, zástupce 1. stupně

Karanténa

Aktualizace: Podle vyjádření KHS bude karanténa trvat od 23.11.2021 do 30.11.2021 včetně, pokud mezi 5.-7. dnem, od posledního kontaktu, dítě podstoupí PCR test s negativním výsledkem. Pokud test nepodstoupí, karanténa 14 dní – do 7.12.2021 včetně.

Vážení rodiče, dnes jsme se dozvěděli o pozitivitě PCR testu jednoho žáka ze třídy 4.A. KHS pošleme rizikové kontakty a budeme (pravděpodobně dlouho) čekat na vyhlášení karanténních opatření ve třídě. Rádi bychom vás však poprosili, abyste, pokud je to možné, nechali své děti doma.  Od pondělí bychom zahájili distanční výuku.

Předeme děkuji za spolupráci

Jana Churáčková

VÁŽENÍ RODIČE, ZASÍLÁM ORIENTAČNÍ PLÁN VÝUKY DO 26. 11. 2021.

Český jazyk – Pracovní sešit pro 4. roč. – str. 32. Učebnice – str. 43. Řady vyjmenovaných slov. Sloh.                                                      
Matematika – Matematika 1. díl. Slovní úlohy. Matematické operace. Geometrie. Pracovní sešit – str. 29. Opakování násobení, dělení čísel: 2 až 9.                   
Vlastivěda – Vlastivěda pro 4. ročník. (modrá) Naše vlast ČR. Práce s mapou nástěnnou a příruční – str. 24.                                                        

Přírodověda – Člověk a jeho svět. Příroda živá a neživá. Učebnice str. 13.

Vlaďka Foltová TU

Listopadové akce – orientační přehled:

16. 11. 2021 – BRUSLENÍ:

Bruslení probíhá v čase od 8:45 do 9:30 hod. 

Povinné vybavení: vhodné oblečení, brusle, helma, rukavice.

17. 11. 2021 – STÁTNÍ SVÁTEK.

Tripartitní schůzky – v průběhu měsíce listopadu.

Vážení rodiče,

zasílám přibližný plán učiva do 19. 11. 21:

Český jazyk – Pracovní sešit pro 4. roč. – str. 31. Učebnice – str. 42. Řady vyjmenovaných slov. Sloh.                                                      
Matematika – Matematika 1. díl. Slovní úlohy. Matematické operace. Geometrie. Pracovní sešit – str. 27. Opakování násobení, dělení čísel: 2 až 9.                   
Vlastivěda – Vlastivěda pro 4. ročník. (modrá) Naše vlast ČR. Práce s mapou nástěnnou a příruční – str. 22.                                                        

Přírodověda – Člověk a jeho svět. Příroda živá a neživá. Učebnice str. 12.

Vážení rodiče,

zasílám orientační plán učiva do 12. 11. 21:

Český jazyk – Pracovní sešit pro 4. ročník – strana 31. Učebnice – str. 39. Sloh.

Matematika – Matematika 1. díl. Geometrie. Slovní úlohy. Matematické operace. Pracovní sešit – str. 24. Opakování násobení a dělení čísel: 2 až 9.                   

Vlastivěda – Vlastivěda pro 4. ročník. (modrá) Naše vlast ČR. Práce s mapou nástěnnou a příruční – str. 19.                                                        

Přírodověda – Člověk a jeho svět. Příroda živá a neživá.  Učebnice str. 12.

Vlaďka Foltova TU

Pozvání