Týdenní plán 8. – 12. 11.

TP_8. – 12. listopadu.docx

Okruhy čtvrtletních prací:

Český jazyk:

 • opakování 1. – 4. třídy
 • předpony (např. s/z; roz; bez; od; pod)
 • slovesa (mluvnické kategorie; slovesný způsob)
 • podstatná jména (mluvnické kategorie)
 • shoda podmětu s přísudkem (holý a několikanásobný podmět)

Matematika:

 • násobení trojciferným číslem
 • dělení dvojciferným číslem
 • zaokrouhlování
 • sčítání a odčítání
 • geometrie – přímka, úsečka, trojúhelník
 • seřazení čísel – číselná osa
 • zlomky

 

 

Comments are closed.