Listopadové akce – orientační přehled:

16. 11. 2021 – BRUSLENÍ:

Bruslení probíhá v čase od 8:45 do 9:30 hod. 

Povinné vybavení: vhodné oblečení, brusle, helma, rukavice.

17. 11. 2021 – STÁTNÍ SVÁTEK.

Tripartitní schůzky – v průběhu měsíce listopadu.

Vážení rodiče,

zasílám přibližný plán učiva do 19. 11. 21:

Český jazyk – Pracovní sešit pro 4. roč. – str. 31. Učebnice – str. 42. Řady vyjmenovaných slov. Sloh.                                                      
Matematika – Matematika 1. díl. Slovní úlohy. Matematické operace. Geometrie. Pracovní sešit – str. 27. Opakování násobení, dělení čísel: 2 až 9.                   
Vlastivěda – Vlastivěda pro 4. ročník. (modrá) Naše vlast ČR. Práce s mapou nástěnnou a příruční – str. 22.                                                        

Přírodověda – Člověk a jeho svět. Příroda živá a neživá. Učebnice str. 12.

Comments are closed.