VÁŽENÍ RODIČE, ZASÍLÁM ORIENTAČNÍ PLÁN VÝUKY DO 26. 11. 2021.

Český jazyk – Pracovní sešit pro 4. roč. – str. 32. Učebnice – str. 43. Řady vyjmenovaných slov. Sloh.                                                      
Matematika – Matematika 1. díl. Slovní úlohy. Matematické operace. Geometrie. Pracovní sešit – str. 29. Opakování násobení, dělení čísel: 2 až 9.                   
Vlastivěda – Vlastivěda pro 4. ročník. (modrá) Naše vlast ČR. Práce s mapou nástěnnou a příruční – str. 24.                                                        

Přírodověda – Člověk a jeho svět. Příroda živá a neživá. Učebnice str. 13.

Vlaďka Foltová TU

Comments are closed.