Rozvrh hodin pro distanční výuku platný od pondělí 29.11.2021

Rozvrh hodin po dobu karantény 4.A (distanční výuka). 

Připomínám, že distanční výuka je povinná.

OV – on-line hodina v rozsahu 45 minut

OK – on-line konzultace, řídí se pokyny daných vyučujících (spojení hovoru na začátku hodiny, zadání práce, možnost individuální konzultace a na závěr společné zhodnocení práce).

Po dobu nemoci paní učitelky třídní bude suplovat 4.A paní asistentka Barbora Zmeškalová.

Děkuji.

František Pomahač, zástupce 1. stupně

Comments are closed.