Archiv Prosinec, 2021

  pf 2022

Vážení rodiče a milé děti.

Děkuji Vám za spolupráci a přeji Vám dny plné lásky, štěstí a zdraví. Mnoho pohody a vše dobré.

 

Vlaďka Foltová TU

Vážení rodiče a milé děti,

zasílám orientační plán učiva od 20. 12. do 22. 12. 2021. Podrobně rozpracované plány k jednotlivým předmětům budou mít děti v patřičných kanálech ( v předmětech ) Teamsů. Přečtěte si je a cvičení plňte podle instrukcí a svých možností

Český jazyk – Vám byl zadán minulý týden. Pracovní sešit pro 4. roč. – do str. 41. Cvičení probíráme i výběrově. Učebnice čj. – do strany 61.

Matematika – Matematika pro čtvrtý ročník  – první díl: – do str.41.

Vlastivěda – Vlastivěda pro 4. ročník. Povodí a úmoří – str. 31. Učebnice (modrá).

Přírodověda – Příroda v zimě.  Učebnice – do str. 27.

Konkrétní úkoly probíhají prostřednictvím Teams Office 36.

 

Vlaďka Foltová TU

Aktuální rozvrh distanční výuka

DISTANČNÍ VÝUKA 13. 12. 2021 od 10.00 hodin

Vážení rodiče a děti ze čtvrté A, 

v pondělí 13. 12. 2021 se sejdeme v 10 hodin on-line. Vyučování bude pro začátek jen dvě hodiny – začneme češtinou a potom si ještě projdeme matematiku.  Pozvánky již mají děti v obou předmětech vytvořené, stačí se jen připojit. Mohou se k nám přidat i nemocné děti, pokud to zdravotní stav dovolí.  Během pondělí bude k dispozici  aktualizovaný rozvrh – vše si  s dětmi řekneme a informace najdete zase zde.

Zdravím všechny 🙂

Vilma Ottová

 

Další karanténa

informace KHS: Rizikové kontakty obdrží informace o karanténě. Systém nabízí možnost sebetrasování, jehož použití významně urychluje např. vystavení žádanky na test. Karanténní opatření v souladu s § 2 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů a v souladu s Metodickým pokynem hlavní hygieničky ČR zahrnují: domácí karanténu minimálně po dobu 7 dnů ode dne posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou a vyšetření výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou. V případě, že osoba v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT-PCR test, ukončí se karanténní opatření této osobě po 14 dnech od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

informace školy: Vážení rodiče, jeden žák ze třídy 4.A má pozitivní výsledek PCR testu, takže je velmi pravděpodobné, že ve třídě bude opět vyhlášena karanténa do pátku 17. 12. 2021 včetně. Od pondělí 13. 12. od 10 hodin zajistíme distanční výuku podle rozvrhu, který již byl dříve zveřejněn. Jakmile obdržíme přesné informace od KHS, zveřejníme je zde.

Jana Churáčková 

Týdenní plán 13. – 17. prosince

Čj 

Slovní druhy – učebnice s. 49 – 60, pracovní sešit s. 35 – 40

Sloh – Těšíme se na Vánoce s. 61

M

Porovnávání čísel, sčítání a odčítání zpaměti čísel do 10000: učebnice do str. 38

Vlastivěda

Počasí, podnebí do str. 33

Přírodověda

Potravní řetězec, rodové a druhové jméno živočichů, rostliny našich lesů do str. 21

Informace o ředitelském volnu

https://www.zseden.cz/2021/12/08/reditelske-volno/

Týdenní plán 6. – 10. prosince

PDVL

Vlastivěda

 • Povrch České republiky  – učebnice Vlastivědy s. 24 – 27
 • Orientace na mapě – názvy nížin a pohoří

Přírodověda

 • Živočichové – opakování, učebnice Přírodovědy s. 15
 • Bezobratlí živočichové s. 16

M

 • Matematické operace – sčítání, odčítání, násobení, dělení 
 • Opakování geometrie (na pátek přinést sešit do geometrie, pravítko, kružítko)
 • Kolmice – učebnice strana 35 
 • Čísla do 10 000, čtení, zápis číselných řádů – učebnice strana 30 – 34

Čj 

 • Dopis třídnímu Ježíškovi
 • Vyjmenovaná slova PS str. 32, 33, 34, učebnice s. 47
 • Diktát z učebnice na straně 46

Bruslení – čtvrtek 9. prosince

Připomínám všem, že ve čtvrtek 9. prosince jdeme bruslit.  Odcházíme jako obvykle v 8.00 hodin ze třídy. 

Vilma Ottová, zastupující tř. učitelka

Nemoc paní učitelky a zástup

Vážení rodiče, paní učitelka Foltová je nemocná. Děkuji kolegyni Zmeškalové za její práci se třídou (nejen) v době online výuky během karantény. Do konce kalendářního roku bude s dětmi ve třídě pracovat naše nová kolegyně Mgr. Vilma Ottová. 

Jana Churáčková, ředitelka školy