Archiv Leden, 2022

Vážení rodiče,

zasílám orientační plán učiva do 3. 2. 2022:

Český jazyk – Pracovní sešit pro 4. roč. do str. 47. Učebnice čj. – do str. 77. Tvarosloví. Děti mohou mít přehledy skl. podstatných jmen.

Matematika – Matematika druhý díl do str. 11.

Vlastivěda – Děti si do školy přinesou VLASTIVĚDU pro 4. ročník. HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN – do strany 5.                                                      

Přírodověda – Člověk a jeho svět.

Příroda živá a neživá – do str. 34.

Bruslení – 17. 2.,3. 3. a 31. 3. 2022.

Bruslení probíhá v čase od 8:45 do 9:30 hod. 

Povinné vybavení: vhodné oblečení, brusle, helma, rukavice.

Předání vysvědčení za první pololetí – 31. 1. 2022 v pondělí 4. vyučovací hodinu. Následně odchází děti na plavání. Výuka končí ve 13:30 hodin.

Pololetní prázdniny – 4. 2. 22 v pátek.

Vlaďka Foltová TU

Zveme vás do edukavárny

Vážení rodiče,

zasílám orientační plán učiva do 28. 1. 2022:

Český jazyk – Pracovní sešit pro 4. roč. do str. 46. Učebnice čj. – do str. 75. Tvarosloví. Děti mohou mít přehledy skl. podstatných jmen.

Matematika – Matematika druhý díl do str. 10.

Vlastivěda – Děti si do školy přinesou VLASTIVĚDU pro 4. ročník. HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN – do strany 5.                                                      

Přírodověda – Člověk a jeho svět.

Příroda živá a neživá – do str. 33.

Vlaďka Foltová Tu

Vážení rodiče,

zasílám orientační plán učiva do 21. 1. 2022:

Od pondělí 17. 1. 22 přijdou děti do školy na prezenční výuku. ( Celá třída se učí ve třídě.)

Český jazyk– Pracovní sešit pro 4. roč. do str. 46. Učebnice čj. – do str. 74. Tvarosloví. Děti mohou mít přehledy skl. podstatných jmen.

Matematika – Matematika druhý díl do str. 6. Naučit se násobilku čísel 2 až 9.

Vlastivěda – Vlastivěda pro 4. ročník. POZNÁVÁME NAŠI VLAST. Učebnice – Do str. 40.

Děti si do školy přinesou VLASTIVĚDU pro 4. ročník. HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN. Děkuji.                                                      

Přírodověda – Člověk a jeho svět. Příroda živá a neživá – do str. 32.

 

Vlaďka Foltová TU

Vážení rodiče a milé děti,

zasílám orientační plán učiva na pátek 14. 1. 22. Cvičení plňte podle instrukcí a svých možností. Část dětí se učí prezenčně a ostatní mají distanční výuku.

ROZVRH HODIN ON-LINE VÝUKY.

V pátek začínáme on-line výuku  MATEMATIKOUod 8:00 do 8:40 hod., následuje

                                                            ČESKÝ JAZYK – od 9;00 do 9:40 hod. a

                                                            PDVL – VLASTIVĚDA – 10:00 do 10:40 hod.

V on-line hodinách budeme část úkolů plnit. Nezapomeňte se zítra včas na schůzku do daných předmětů v TEAMSECH připojit.

Matematika – Matematika pro čtvrtý ročník  – druhý díl: – do str. 4.

Český jazyk – Pracovní sešit pro 4. roč. – do str. 45. Cvičení probíráme i výběrově. Učebnice čj. – do strany 71.

Vlastivěda – Vlastivěda pro 4. ročník. Nerostné suroviny do str. 37. Učebnice (modrá). 

Vlaďka Foltová TU

Karanténa

Vážení rodiče, dozvěděli jsme se, že ve třídě 4.A měl jeden žák pozitivní výsledek PCR testu. Prostřednictvím systému jsme odeslali informaci o kontaktech s tímto žákem a zákonným zástupcům by měla prostřednictvím toho systému e-žádanka na PCR test a oznámení o karanténě (neočkovaní žáci), nebo jen informace o kontaktu s covid pozitivním (očkovaní žáci, žáci max. 180 dní po prodělání onemocnění covid-19).  Do školy mohou prezenčně chodit jen žáci, kteří jsou očkováni, max. 180 dní po prodělání nemoci, a žáci, kteří ve dnech 10. 1. a 11. 1.  nebyli ve škole.

Jana Churáčková

Vážení rodiče,

zasílám orientační plán učiva do 14. 1. 2022:

Český jazyk – Pracovní sešit pro 4. roč. do str. 45. Učebnice čj. – do str. 69. Začínáme kategorie a skloňování podstatných jmen. Děti mohou mít přehledy skl. podstatných jmen.

Matematika – Matematika první díl do str. 50. (Přinést si do školy také druhý díl matematiky. Děkuji.)

Vlastivěda – Vlastivěda pro 4. ročník. POZNÁVÁME NAŠI VLAST. Učebnice – do str. 36.                                                        

Přírodověda – Člověk a jeho svět. Příroda živá a neživá – do str. 31.

 

Vlaďka Foltová TU

MALÁ TŘÍDNÍ OSLAVA:

Testování od 3. 1. 22:

Změny v testování od 3. 1. 2022