Vážení rodiče a milé děti,

zasílám orientační plán učiva na pátek 14. 1. 22. Cvičení plňte podle instrukcí a svých možností. Část dětí se učí prezenčně a ostatní mají distanční výuku.

ROZVRH HODIN ON-LINE VÝUKY.

V pátek začínáme on-line výuku  MATEMATIKOUod 8:00 do 8:40 hod., následuje

                                                            ČESKÝ JAZYK – od 9;00 do 9:40 hod. a

                                                            PDVL – VLASTIVĚDA – 10:00 do 10:40 hod.

V on-line hodinách budeme část úkolů plnit. Nezapomeňte se zítra včas na schůzku do daných předmětů v TEAMSECH připojit.

Matematika – Matematika pro čtvrtý ročník  – druhý díl: – do str. 4.

Český jazyk – Pracovní sešit pro 4. roč. – do str. 45. Cvičení probíráme i výběrově. Učebnice čj. – do strany 71.

Vlastivěda – Vlastivěda pro 4. ročník. Nerostné suroviny do str. 37. Učebnice (modrá). 

Vlaďka Foltová TU

Comments are closed.