Vážení rodiče,

zasílám orientační plán učiva do 3. 2. 2022:

Český jazyk – Pracovní sešit pro 4. roč. do str. 47. Učebnice čj. – do str. 77. Tvarosloví. Děti mohou mít přehledy skl. podstatných jmen.

Matematika – Matematika druhý díl do str. 11.

Vlastivěda – Děti si do školy přinesou VLASTIVĚDU pro 4. ročník. HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN – do strany 5.                                                      

Přírodověda – Člověk a jeho svět.

Příroda živá a neživá – do str. 34.

Comments are closed.