14. 4. 22 – VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY.

15. 4. – VELKÝ PÁTEK.

 18. 4. – PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ.

Vážení rodiče,

zasílám orientační plán učiva do 13.4.2022:

Český jazyk – Pracovní sešit pro 4. roč. do str. 59. Učebnice čj. – do str. 100. Tvarosloví. Slovesa. Děti mohou mít přehledy skl. podstatných jmen a časování sloves.

Matematika – Matematika druhý díl do str. 40.

Vlastivěda – VLASTIVĚDA pro 4. ročník. HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN – do strany 24.                                                      

Přírodověda – Člověk a jeho svět.

Příroda živá a neživá-do str. 50.

Vlaďka Foltová TU

Comments are closed.