Vážení rodiče,

zasílám orientační plán učiva do 22.4.2022 a přeji Vám příjemné Velikonoce.

Český jazyk – Pracovní sešit pro 4. roč. do str. 60. Učebnice čj. – do str. 102. Tvarosloví. Slovesa. Děti mohou mít přehledy skl. podstatných jmen a časování sloves.

Matematika – Matematika druhý díl do str. 41.

Vlastivěda – VLASTIVĚDA pro 4. ročník. HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN – do strany 25.                                                      

Přírodověda – Člověk a jeho svět.

Příroda živá a neživá-do str. 51.

Vlaďka Foltová TU

Comments are closed.