Archiv Květen, 2022

Vážení rodiče, Nejvyšší kontrolní úřad se na vás obrací s žádostí o vyplnění dotazníku, který naleznete v příloze.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BGLT5gr620ubYID4S7CQzz17fQcsgsJIiR2gzlpeb6xUOU5SMkNHUEc2VzE1TTBWSDg1VzhHSDhYUC4u

 

Vážení rodiče,

zasílám orientační plán učiva do 3. 6. 2022.

Český jazyk – Pracovní sešit pro 4. roč. do str. 67. Učebnice čj. – do str. 120. Tvarosloví. Slovesa. Věta jednoduchá. Děti mohou mít přehledy skl. podstatných jmen a časování sloves.

Matematika – Matematika třetí díl do str. 21.

Vlastivěda – VLASTIVĚDA pro 4. ročník. HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN – do strany 36.                                                      

Přírodověda – Člověk a jeho svět.

Příroda živá a neživá-do str. 64.

Vlaďka Foltová TU

26. 5. 22 –  SPORTOVNÍ DEN.

Vážení rodiče,

zasílám orientační plán učiva do 27. 5. 2022.

Český jazyk – Pracovní sešit pro 4. roč. do str. 67. Učebnice čj. – do str. 118. Tvarosloví. Slovesa. Děti mohou mít přehledy skl. podstatných jmen a časování sloves.

Matematika – Matematika třetí díl do str. 18.

Vlastivěda – VLASTIVĚDA pro 4. ročník. HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN – do strany 34.                                                      

Přírodověda – Člověk a jeho svět.

Příroda živá a neživá-do str. 61.

VE ČTVRTEK 26. 5. 22 SE KONÁ SPORTOVNÍ DEN. PODROBNOSTI DĚTEM UPŘESNÍM PŘÍŠTÍ TÝDEN.

Vlaďka Foltová TU