Vážení rodiče,

zasílám orientační plán učiva do 3. 6. 2022.

Český jazyk – Pracovní sešit pro 4. roč. do str. 67. Učebnice čj. – do str. 120. Tvarosloví. Slovesa. Věta jednoduchá. Děti mohou mít přehledy skl. podstatných jmen a časování sloves.

Matematika – Matematika třetí díl do str. 21.

Vlastivěda – VLASTIVĚDA pro 4. ročník. HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN – do strany 36.                                                      

Přírodověda – Člověk a jeho svět.

Příroda živá a neživá-do str. 64.

Vlaďka Foltová TU

Comments are closed.