Author Archive

Aktuální rozvrh distanční výuka

DISTANČNÍ VÝUKA 13. 12. 2021 od 10.00 hodin

Vážení rodiče a děti ze čtvrté A, 

v pondělí 13. 12. 2021 se sejdeme v 10 hodin on-line. Vyučování bude pro začátek jen dvě hodiny – začneme češtinou a potom si ještě projdeme matematiku.  Pozvánky již mají děti v obou předmětech vytvořené, stačí se jen připojit. Mohou se k nám přidat i nemocné děti, pokud to zdravotní stav dovolí.  Během pondělí bude k dispozici  aktualizovaný rozvrh – vše si  s dětmi řekneme a informace najdete zase zde.

Zdravím všechny 🙂

Vilma Ottová

 

Týdenní plán 13. – 17. prosince

Čj 

Slovní druhy – učebnice s. 49 – 60, pracovní sešit s. 35 – 40

Sloh – Těšíme se na Vánoce s. 61

M

Porovnávání čísel, sčítání a odčítání zpaměti čísel do 10000: učebnice do str. 38

Vlastivěda

Počasí, podnebí do str. 33

Přírodověda

Potravní řetězec, rodové a druhové jméno živočichů, rostliny našich lesů do str. 21

Týdenní plán 6. – 10. prosince

PDVL

Vlastivěda

 • Povrch České republiky  – učebnice Vlastivědy s. 24 – 27
 • Orientace na mapě – názvy nížin a pohoří

Přírodověda

 • Živočichové – opakování, učebnice Přírodovědy s. 15
 • Bezobratlí živočichové s. 16

M

 • Matematické operace – sčítání, odčítání, násobení, dělení 
 • Opakování geometrie (na pátek přinést sešit do geometrie, pravítko, kružítko)
 • Kolmice – učebnice strana 35 
 • Čísla do 10 000, čtení, zápis číselných řádů – učebnice strana 30 – 34

Čj 

 • Dopis třídnímu Ježíškovi
 • Vyjmenovaná slova PS str. 32, 33, 34, učebnice s. 47
 • Diktát z učebnice na straně 46

Bruslení – čtvrtek 9. prosince

Připomínám všem, že ve čtvrtek 9. prosince jdeme bruslit.  Odcházíme jako obvykle v 8.00 hodin ze třídy. 

Vilma Ottová, zastupující tř. učitelka