Author Archive

Karanténa

Vážení rodiče, dozvěděli jsme se, že ve třídě 4.A měl jeden žák pozitivní výsledek PCR testu. Prostřednictvím systému jsme odeslali informaci o kontaktech s tímto žákem a zákonným zástupcům by měla prostřednictvím toho systému e-žádanka na PCR test a oznámení o karanténě (neočkovaní žáci), nebo jen informace o kontaktu s covid pozitivním (očkovaní žáci, žáci max. 180 dní po prodělání onemocnění covid-19).  Do školy mohou prezenčně chodit jen žáci, kteří jsou očkováni, max. 180 dní po prodělání nemoci, a žáci, kteří ve dnech 10. 1. a 11. 1.  nebyli ve škole.

Jana Churáčková

Další karanténa

informace KHS: Rizikové kontakty obdrží informace o karanténě. Systém nabízí možnost sebetrasování, jehož použití významně urychluje např. vystavení žádanky na test. Karanténní opatření v souladu s § 2 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů a v souladu s Metodickým pokynem hlavní hygieničky ČR zahrnují: domácí karanténu minimálně po dobu 7 dnů ode dne posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou a vyšetření výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou. V případě, že osoba v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT-PCR test, ukončí se karanténní opatření této osobě po 14 dnech od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

informace školy: Vážení rodiče, jeden žák ze třídy 4.A má pozitivní výsledek PCR testu, takže je velmi pravděpodobné, že ve třídě bude opět vyhlášena karanténa do pátku 17. 12. 2021 včetně. Od pondělí 13. 12. od 10 hodin zajistíme distanční výuku podle rozvrhu, který již byl dříve zveřejněn. Jakmile obdržíme přesné informace od KHS, zveřejníme je zde.

Jana Churáčková 

Informace o ředitelském volnu

https://www.zseden.cz/2021/12/08/reditelske-volno/

Nemoc paní učitelky a zástup

Vážení rodiče, paní učitelka Foltová je nemocná. Děkuji kolegyni Zmeškalové za její práci se třídou (nejen) v době online výuky během karantény. Do konce kalendářního roku bude s dětmi ve třídě pracovat naše nová kolegyně Mgr. Vilma Ottová. 

Jana Churáčková, ředitelka školy

Návrat dětí po karanténě

Vážení rodiče, karanténa ve 4.A končí dnes, 30. 11. 2021, takže od zítřka se děti, které podstoupily 5. – 7. den karantény PCR test s negativním výsledkem, mohou vrátit do školy k prezenční výuce.

Jana Churáčková

Rozvrh hodin pro distanční výuku platný od pondělí 29.11.2021

Rozvrh hodin po dobu karantény 4.A (distanční výuka). 

Připomínám, že distanční výuka je povinná.

OV – on-line hodina v rozsahu 45 minut

OK – on-line konzultace, řídí se pokyny daných vyučujících (spojení hovoru na začátku hodiny, zadání práce, možnost individuální konzultace a na závěr společné zhodnocení práce).

Po dobu nemoci paní učitelky třídní bude suplovat 4.A paní asistentka Barbora Zmeškalová.

Děkuji.

František Pomahač, zástupce 1. stupně

Karanténa

Aktualizace: Podle vyjádření KHS bude karanténa trvat od 23.11.2021 do 30.11.2021 včetně, pokud mezi 5.-7. dnem, od posledního kontaktu, dítě podstoupí PCR test s negativním výsledkem. Pokud test nepodstoupí, karanténa 14 dní – do 7.12.2021 včetně.

Vážení rodiče, dnes jsme se dozvěděli o pozitivitě PCR testu jednoho žáka ze třídy 4.A. KHS pošleme rizikové kontakty a budeme (pravděpodobně dlouho) čekat na vyhlášení karanténních opatření ve třídě. Rádi bychom vás však poprosili, abyste, pokud je to možné, nechali své děti doma.  Od pondělí bychom zahájili distanční výuku.

Předeme děkuji za spolupráci

Jana Churáčková

učivo o rodině v PK

V hodinách prvouky probíráme téma RODINA. Učíme se pojmenovat jednotlivé členy mojí rodiny (lidi), základní příbuzenské vztahy ( rodiče, prarodiče, sourozenci, syn x dcera, vnuk x vnučka) a znát jejich jména. Každý představuje na fotografii svou rodinu. Dnes jsme pracovali ve skupinách.

upozornění

Upozorňuji, že v naší třídě i v jiných třídách ve škole se objevily vši.

důležité informace

Školní rok 2018/2019 zahajujeme v pondělí 3. 9. 2018 v 7:55 před školou školní hymnou. Prvňáčky přivítají v tento slavnostní den paní učitelky v 8.15h.