Důležitá sdělení:

27. – 30. 6.

Milé děti, vážení rodiče,

27.6. – odevzdávání učebnic – pokud budou výrazně poničené či neodevzdané, bude za ně odečtena částka ze školní pokladny. 

           – vyklízení skříněk – přineste si tašku na věci a hadřík na jejich úklid.
28.6. – předávání skříněk, úklid třídy
30.6. – předávání vysvědčení
           – 8:40 přesun na školní hřiště, kde proběhne slavnostní předávání vysvědčení 9. třídám.

27.6. – 29.6. končí vyučování v 11:40, obědy jsou pro naši třídu ve 12:05.

 

Změna ve výuce 24. 6.

V pátek 24. 6. bude končit vyučování po 4. vyučovací hodině v 11:40.

Děkuji, R. Urbanová

Adaptační kurz 6. tříd

Vážení rodiče,

prosím o kontrolu stavu účtu ve ŠOP. Do minulého týdne měla být uhrazena částka za adaptační kurz 6. tříd.

Děkuji

R. Urbanová

Program v týdnu 20. – 24. 6.

Pondělí – kino filmFantastická zvířata: Brumbálova tajemství

Sraz před školou v 7:45, odchod 8:00, cena: 99,- Kč, placeno ze školní online pokladny.

Možnost zakoupení nápoje a popcornu cena 99,- Kč.

Návrat do 12 hod.

Úterý – ZOO Praha sraz v 7:30 před školou, odchod v 7:45, předpokládaný návrat do 13 hod., poté vyučování končí, cena 200,- placeno ze školní online pokladny.

Středa Sousedská slavnost konec vyučování ve 12:35

Čtvrtek – Technické muzeum – sraz v 8:30 před školou – placeno ze školní online pokladny, předpokládaný návrat do 12 hod., poté vyučování končí.

Pro 5. ročníky – od 15 – 18 hod. Kopretinový ples  – slavnostní zakončení 1.stupně

Pátek – dle rozvrhu

Prosím o kontrolu zůstatku ve školní online pokladně.

Děkuji, R. Urbanová

Pozvánka na Sousedskou slavnost

Milí žáci, učitelé, rodiče a přátelé školy,

srdečně Vás zveme na prezentaci celoškolního projektu Sousedé, který pro Vás s radostí a chutí se také něco naučit a dozvědět vytvořila ZŠ Eden.

Třída 5.A se projektu účastní s vlastní částí – Slovensko. Projděte se celé Slovensko na jednom místě.

Sousedská slavnost se koná 22. 6. od 9:00 do 11:40 hod.

Neváhejte a přijďte se podívat! Těšíme se na Vás!

5.A 

 

Změna ve výuce 14. 6.

V úterý 14. 6. odpadá hodina informatiky. Vyučování končí po 5. vyučovací hodině ve 12:35.

Termíny a okruhy závěrečných prací z ČJ a MAT

2. 6. Český jazyk    7.6. diktát

 • shoda přísudku s podmětem
 • osobní zájmeno JÁ
 • přídavná jména
 • s/z, n/nn, ě/je
 • slovní druhy
 • základní skladební dvojice
 • čárka ve větě
 • zájmena
 • číslovky

9. 6. Matematika

 • desetinná čísla
 • zaokrouhlování
 • dělení dvojciferným číslem
 • písemné sčítání a odčítání
 • násobení trojciferným číslem
 • slovní úloha
 • převody jednotek – délky, času, hmotnosti
 • porovnávání čísel
 • geometrie + obvod, obsah
 • osová souměrnost
 • násobení a dělení velkých čísel př. 120 x 30=
 • zlomky

Příjezd

Aktuální příjezd dle navigace 10:45.

Návrat ze ŠvP

Zítra v 9:30 odjíždíme z Varvažova směr Praha. Předpokládaný příjezd 11:30 – 12:00 na parkoviště za školu.

Pokud si Vaše dítě nevyzvednete u autobusu, prosím o napsaní sms či mailu, děkuji. 
V případě zpoždění Vás budu informovat přes web třídy. 

Moc Vám děkuji za velké množství odměn, děti měly vždy velkou radost! 😊

Už se na Vás moc těšíme ☺️

Škola v přírodě den třetí a čtvrtý

Třetí den našeho pobytu ve Varvažově nás provázel déšť. Týmové klání však nemohlo chybět a opět se při něm projevil bojovný duch dětí a jejich obrovské nasazení.

Náš poslední pobytový den jsme vyrazili na celodenní výlet na hrad Zvíkov. Počasí nám přálo a děti zvládly ujít 24 km.