Důležitá sdělení:

Pátek družina

V pátek mohou děti chodit 1.VH do družiny “Esíčka”,bude tam na ně čekat paní vychovatelka. Platí pro všechny děti 5.A.

Aby nemusely čekat venku před školou. KG

 

Toulcův dvůr ” Ze života včel” PO 14.10.2019

Pondělí půjdeme na program Ze života včel

Sraz ve třídě 8:00, sebou svačinu,pití…

 

Víte, co dělají včely během celého roku, jak funguje včelí společenstvo a proč jsou pro nás včely důležité? Pojďte to s námi zjistit. Prožijeme celý včelí rok, podíváme se ke včelímu úlu a představíme si některé produkty včelí kuchyně.

Cíle programu:

 • Pochopení provázanosti života včelstva s přírodními změnami během roku.
 • Prohloubení pozitivního vztahu ke včelám.
 • Propojení získaných znalostí se včelařskou praxí.

🙂 Úkol pro rodiče : Nutné zjistit alergie na včelí bodnutí, pyl a med. Program probíhá z části venku u úlů ( poslat lísteček po dítěti)

Dnešní natáčení DIVADLO X10

Dětem patří pochvala za práci v divadle.Všechno jsme zvládli a teď už nám zůstala  jenom jedna věc-dát to celé dohromady jako jedno video…

Byly hodné,takže i cesta tramvají nám uběhla bez stížností cestujících 🙂

A tady je pár fotek z dnešního dne …

Hudební workshop JINAK

V pátek 11.10. budeme mít druhou vyučovací hodinu ve třídě  HUDEBNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM.

Cena na žáka bude přibližně 50,- Kč.

Program se bude platit přes online pokladnu. Prosím o kontrolu zůstatku v ŠOP,některé děti tam nemají dostatek financí.Moc Vám děkuji. KG

 

 

 

 

Natáčení videa v divadle

Zítra 9.10.2019 jdeme s dětmi do divadla X10( DUP 39).Budeme tam točit video k filmu ” Mozaika Sametu”.

Odchod ze školy 8:00,návrat po 10:00 hod.

 • na sebe oblečení vhodné do divadla 
 • slušné chování a dobrou náladu vzít s sebou 🙂

Hudební výchova

V hodině HV se děti navzájem naučily dva tanečky : Chocholate a ” Útěk z blázince “. Hodně jsme se nasmáli…:-)

Týden 7.10.-11.10.2019

Český jazyk

 • Věty s podmětem nevyjádřeným
 • Přísudek jako další základní větný člen
 • Procvičování – poznávání přísudku ve větě

Matematika

Procvičování násobení a dělení ( str. 17-18)

Úhel přímý a pravý

PDVL

 • Písek,žula,vápenec
 • Praha – hlavní město ČR
 • Opakování kapitoly ” Doba Pobělohorská” ,Život v baroku ( str. 12)

 

Týden 30.9.-4.10.2019

MATEMATIKA

Kladná a záporná čísla ( str.13/1,2,3)

Procvičování násobení a dělení ( str. 16/1,2,4,8)

Geometrie : Úhel – str.14

PDVL

Dějepisná část : “Život na zámku” a “Život ve městě”

Zeměpisná část : Obyvatelstvo, ČR-demokratický stát

Přírodovědná část : Nerosty a horniny ( Nerudní suroviny)

ČESKÝ JAZYK

PS str. 32-34

 • Základní větné členy – podmět a přísudek
 • Podmět holý, rozvitý a několikanásobný
 • Procvičování – poznávání podmětu ve větě
 • Procvičování – poznávání slovních druhy

UT – BRUSLENÍ

ST- DIVADELTA ( 10:55-12:35 Poslední mince , finanční gramotnost)

Představení vypráví příběh Dominika, který si myslí, že získá prestiž ve třídě tím, že si koupí nový mobil. Ovšem na mobil nemá peníze…
Diváci si během programu uvědomí, jak mohou masmédia negativně ovlivňovat naše myšlení. Dále se zamyslí nad tím, jak nebezpečné může být půjčování si peněz, zadlužení. Zjistí co je nebankovní sektor, a proč je nebezpečný. Uvědomí si, že je dobré kupovat si jen to, na co mám.V neposlední řadě si diváci též mohou vštípit, že lež je jen začátek komplikovaných situací a proč se jí vyvarovat.
 
   

Týden 23.9.-27.9.2019

Matematika – procvičujeme písemné násobení a dělění ( PS str.9-11 )

Geometrie – trojúhelníková nerovnost,postup při setrojování čtverce (PS str.10)

Český jazyk – základní větné členy ( podmět a přísudek)

                         – cvičení na poznávání slovních druhů

                         – pravopisná cvičení

PDVL 

Dějepisná část: Bitva na Bílé hoře

 Přírodopisná část:  Pozorování neživé přírody

 Zeměpisná část: Česká republika – státní znak,vznik ČR

 

Edukavárna

Zveme vás do první EDUKAVÁRNY