Tématické plány:

Plán učiva 9.3. – 13.3.

ČJ

 

Matematika

Převádění jednotek obsahu str. 25

str. 26 – 29 ( vybraná cvičení  a úlohy )

Geometrie – udělat úkol PLÁNEK BYTU / DOMU   ( budeme počítat podlahovou plochu – obsah )

PDVL

Podnebné pásy

Rozvoj kultury a umění str. 33

Evropa – podnebí

 

Plán učiva 2.3. – 6.3.2020

5.3. 2020 test PDVL ( přípravu  – otázky – děti dostaly před prázdninami )

Matematika –  Počítáme s velkými čísly str. 21 – 24

                          Geometrie : Plánek bytu

PDVL – Dějep.část :  Národ sobě

Přírodověda :  opakování 

Český jazyk –

  • koncovky příd. jmen ( užití vzoru mladý a jarní )

 

 

Plán učiva 17.2. – 21.2.2020

Český jazyk 

DÚ na středu v umimeto.org

Poznámka: Úkol slouží k procvičení koncovek i/y v příd. jménech a k poznávání slovesných osob. Termín: 19.02.2020 Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý) | lehké  Slovesná osoba | střední

 

Matematika

test : průměrná rychlost, dělení dvojciferným číslem a geometrie ( výpočet obsahů obrazců).

Domácí úkol z geometrie dnes bohužel odevzdalo jenom 7 dětí z 21 🙁

DÚ Geo 19/2,3

Počítáme s velkými čísly str. 21 – 24

PDVL

Pondělí – prezentace projektu Sluneční soustava

 

 

 

 

Plán učiva 10.2. – 14.2.2020

ČJ

  • vypracovat DÚ na umimeto.org
  • Tento týden se začínáme zabývat přídavnými jmény. Zjistíme, jak rozlišit měkká, tvrdá a přivlastňovací a proč je potřebujeme rozeznávat kvůli pravopisu i/y. Přídavná jména budeme také stupňovat. K domácímu procvičování v programu Umíme to doporučuji doplňovačku koncovek přídavných jmen (rozlišení vzorů mladý a jarní).

Matematika

Geometrie – DÚ obvody mnohoúhelníků

Návod pro rodiče  🙂  :  https://www.youtube.com/watch?v=ajfkjAvKORo

Písemné dělení dvojciferným číslem  – zkrácený zápis str. 9/1, 2

PDVL

Měsíce planet str. 31

Vodstvo Evropy

Dějep. část :  Opakování kap. 8 

                        str. 30 Stroje ovládly život

 

 

 

Plán učiva 3.2.- 7.2. 2020

ČJ

  • procvičujeme shodu podmětu a přísudku, podmiň. způsob

Přídavná jména – poznávání, vždy se gramaticky řídí podstatným jménem, ke kterému patří. Pochopit tuto základní věc.

Matematika

Dělení dvojciferným číslem , dělení se zbytkem ( budeme psát i malý testík ) 7 / 1, 4, 5, 6     a str. 9/ 3,4,5

PDVL

Pohyby Země  

video : https://www.youtube.com/watch?v=MLXHFzWvI2o

Vodstvo Evropy

kap. 8   : Z poddaného člověka občan

 

Plán učiva 27.1.- 2.2.2020

ČJ

Poslední týden 1. pololetí se vrátíme k tomu, co už známe – shodě přísudku s podmětem. Napíšeme si menší test o slovesech – zejména abys uměl/a správně vytvořit podmiňovací způsob, ale také poznat další mluvnické kategorie sloves.

Matematika

Pamětné dělení se zbytkem 

Dělení dvojciferným dělitelem str. 6 / 1,2,3,4,5,7

                                                        str. 7 / 1,3,4,8

PDVL

František Palacký

Josef Kajetán Tyl

Povrch Evropy

Země str. 29

                                             

 

 

Plán učiva 20.1. – 24.1.2020

Český jazyk

V mluvnici budeme procvičovat určování mluvnických kategorií sloves. Hlavní pozornost budeme věnovat ale podmiňovacímu způsobu, zejména slovesa být. Tam Češi dělají velmi rádi chyby. Také si napíšeme pololetní kontrolní diktát.

Matematika

Zlomky – procvičování

Dělení přirozených čísel ( PS 2. díl str.  3/1,2,4,7  a str. 4 / 4,5,8 )

Pamětné dělení se zbytkem str. 5

Geometrie 

Obsah čtverce a obdélníku ( opak.)

Jednotky obsahu

Přírodověda – pracovní list Člověk a vesmír, porovnání planet sluneční soustavy

17.2.2020 – termín odevzdání projektu Sluneční soustava

Zeměpisná č.  

Poloha Evropy, práce s mapou

Děj. část:

Kapitola č. 6 ( opakovací test str. 22-24 )

Nástup kapitalismu

 

Plán učiva 13.1.-17.1.2019

Český jazyk

Dokončili jsme velkou kapitolu o podstatných jménech. Víme, co označují, jak se chovají z hlediska jazyka (můžeme je skloňovat) a na co si musíme dávat pozor při psaní. Tento týden začneme novou kapitolu: slovesa. Připomeneme si, jaké mluvnické kategorie u nich můžeme určit a poznáme kategorii novou – slovesný způsob.

Matematika

  • dokončíme první díl a děti dostanou druhý

PDVL

Přírod. část : Galaxie, Planety str. 27-28

Děj. část      :  Kapitola č. 6 ( opakovací test str. 22-24 )

                         str. 25 Nástup kapitalismu

Zeměp. část :  Test – EU a státy EU ( opakovat stačí to, co máme v sešitě )

 

                          

                        

 

 

 

 

Plán učiva 6.1.-10.1.2019

Matematika 

– oprava pololetní práce

Opakování str. 57-58

Geometrie str. 59/2,4,8,9

Čtení str. 45

PDVL

Přírod.č. : str. 25,26

Děj.č. : str.23, str. 24/b

Zeměp.č.:  Opakování  EU a sousedních států ( další týden bude test)

16.12.-20.12.2019

ČJ 

Pololetní práce

Opakování vyjmenovaných slov po V. Shrnutí kapitoly podstatná jména. Doplnění pravidel shody podmětu s přísudkem – podmět nevyjádřený všeobecný, mnohonásobný.

Matematika

Pololetní práce

Zlomky

Opakování ( str. 57-58)

PDVL

Půda

Německo

Parní stroj, Čeští vynálezci ( 22-23)