Tématické plány:

Plán učiva 4.11.-8.11.

Český jazyk 

PO 4. 11. čtvrtletní kontrolní práce (vyzkoušíme si ji nanečisto ve čtvrtek, takže budeš vědět, jak bude vypadat a co v ní bude)
ÚT 5. 11. mapa českého jazyka, jazykové hry
ST 6. 11. čtvrtletní hodnocení
ČT 7. 11. začneme novou velkou kapitolu Slovesa
Dál ale budeme trénovat shodu přísudku s podmětem a zopakujeme vyjmenovaná slova po M (jak jsem slíbil, do Vánoc je budeme všichni a všechny perfektně umět!).
 
Matematika
Písemné násobení ( str. 25-26)
Geometrie
Úhlopříčky  a jejich vlastnosti
 
PDVL
J. Amos Komenský
Rudy
Praha ( Staré Město, Petřínske sady…)
 
 
 
 

Plán učiva 28.10.- 1.11.

Milí páťáci,

užijte si podzimní prázdniny! A co nás poté čeká v PDVL, M  a ČJ ?

PDVL -TEST ( Bitva na Bílé hoře, Život na zámku a život poddaných, Život ve městě…)

Matematika – geometrie TEST ( geometrické útvary,obvod trojúhelníku,čtverce a obdélníku,úhel, úhel přímý a pravý,

                                                          rýsování čtverce a obdélníku )

Český jazyk –

ČT 31. 10. trénink shody přísudku s podmětem, příprava na čtvrtletní kontrolní práci
 
PO 4. 11. čtvrtletní kontrolní práce (vyzkoušíme si ji nanečisto ve čtvrtek, takže budeš vědět, jak bude vypadat a co v ní bude)
 

Plán učiva 21.10.-25.10.2019

Matematika

Opakování ” Jednotky délky”

Cvičení str. 21,24

Geometrie :  Čtverec, obdélník a jejich  úhlopříčky ( str.22)

Český jazyk

 • Shoda přísudku s podmětem rodu ženského
 • Shoda přísudku s podmětem rodu středního
 • Jazykové hry na téma shody podmětu s přísudkem

PDVL

Baroko

Železné rudy a drahé kovy

Pražský hrad,Hradčany,Malá Strana….( 39-40)

Týden 14.10.-18.10.2019

Matematika – opakovací minitest dělení

                        Jednotky délky ( str. 19-20)

 Geometrie – Opakování ( Úhel,druhy úhlů…)

Český jazyk :

 • Shoda přísudku s podmětem – úvod
 • Shoda přísudku s podmětem rodu mužského
 • Jazykové hry na téma shody podmětu s přísudkem

PDVL

Baroko ( str. 12-13)

Nerudní suroviny ( opakování,práce se sbírkou nerostů)

Památky Prahy

Týden 7.10.-11.10.2019

Český jazyk

 • Věty s podmětem nevyjádřeným
 • Přísudek jako další základní větný člen
 • Procvičování – poznávání přísudku ve větě

Matematika

Procvičování násobení a dělení ( str. 17-18)

Úhel přímý a pravý

PDVL

 • Písek,žula,vápenec
 • Praha – hlavní město ČR
 • Opakování kapitoly ” Doba Pobělohorská” ,Život v baroku ( str. 12)

 

Týden 30.9.-4.10.2019

MATEMATIKA

Kladná a záporná čísla ( str.13/1,2,3)

Procvičování násobení a dělení ( str. 16/1,2,4,8)

Geometrie : Úhel – str.14

PDVL

Dějepisná část : “Život na zámku” a “Život ve městě”

Zeměpisná část : Obyvatelstvo, ČR-demokratický stát

Přírodovědná část : Nerosty a horniny ( Nerudní suroviny)

ČESKÝ JAZYK

PS str. 32-34

 • Základní větné členy – podmět a přísudek
 • Podmět holý, rozvitý a několikanásobný
 • Procvičování – poznávání podmětu ve větě
 • Procvičování – poznávání slovních druhy

UT – BRUSLENÍ

ST- DIVADELTA ( 10:55-12:35 Poslední mince , finanční gramotnost)

Představení vypráví příběh Dominika, který si myslí, že získá prestiž ve třídě tím, že si koupí nový mobil. Ovšem na mobil nemá peníze…
Diváci si během programu uvědomí, jak mohou masmédia negativně ovlivňovat naše myšlení. Dále se zamyslí nad tím, jak nebezpečné může být půjčování si peněz, zadlužení. Zjistí co je nebankovní sektor, a proč je nebezpečný. Uvědomí si, že je dobré kupovat si jen to, na co mám.V neposlední řadě si diváci též mohou vštípit, že lež je jen začátek komplikovaných situací a proč se jí vyvarovat.
 
   

Týden 23.9.-27.9.2019

Matematika – procvičujeme písemné násobení a dělění ( PS str.9-11 )

Geometrie – trojúhelníková nerovnost,postup při setrojování čtverce (PS str.10)

Český jazyk – základní větné členy ( podmět a přísudek)

                         – cvičení na poznávání slovních druhů

                         – pravopisná cvičení

PDVL 

Dějepisná část: Bitva na Bílé hoře

 Přírodopisná část:  Pozorování neživé přírody

 Zeměpisná část: Česká republika – státní znak,vznik ČR

 

Týden 16.9.-20.9.2019

Český jazyk : 

 • Významy slov
 • Koncovky pádové a osobní,funkce koncovky
 • Základní větné členy
 • Pravopisná cvičení

Matematika : Procvičování sčítání a odčítání str. 7-9

( ve středu opakovací test na  sčítání a odčítání )

Geometrie : rýsování čtverce a obdélníku PS str.10

PDVL 

 Dějepisná část: rod Přemyslovců, Lucemburků, Jan Hus

 Přírodopisná část:  podmínky života na zemi

 Zeměpisná část: Česká republika, hlavní město Praha

Úterý : bruslení- vhodné oblečení na bruslení, brusle, rukavice a helmu. Učení si vezmou do školy podle rozvrhu.

 

Týden od 9.-13.9.

Český jazyk:

 • Stavba slova – poznávání kořene slova, rozlišování předpon/přípon/koncovek
 • Odvozování nových slov pomocí předpon a přípon – hry s tvořením slov
 • Předpony od-, nad-, pod-, před-, v- a pravopis slov s nimi odvozených (např. oddálit atp.)
 • Pravopisná cvičení – opakování již známého (zejména pravopis vyjmenovaných slov)

Matematika: opakování učiva ze 4. ročníku (PS str.3-5 )

Geometrie – budeme mít každý pátek

                      Základní geometrické útvary ( bod,úsečka,přímka,polopřímka,rovina,str. 6)

Vlastivěda : dějepis : opakování učiva ze 4.ročníku

                          přírodověda :co už známe ze 4. ročníku, jsme součástí přírody, člověk v přírodě ( str. 6.-8)

                          zeměpis: kraj, v němž žijeme