Tématické plány:

Plán učiva 9.12.-13.12.2019

ČJ

V češtině máme tři rody, tento týden ještě probereme rod střední. Jediná věc, která nás asi může při psaní zarazit, je odlišné skloňování párových orgánů těla – naučíme se rozlišovat mezi uchy a ušima, oky a očima. Čtvrteční hodinu budeme věnovat přípravě na 2. kontrolní práci.

M

Zlomky

Opakování a příprava na pololetní písemnou  práci ( budeme ji psát v pátek 13.12.2019)

PDVL

Rakousko

Průmyslová revoluce

Plán 2.12.-6.12.

ČJ

Zabýváme se podstatnými jmény. Víme, co označují, v jakých případech je píšeme s velkým počátečním písmem a jak mění své mluvnické tvary. Podrobně jsme se podívali na skloňování podstatných jmen rodu mužského a víme, že musíme rozlišovat mluvnickou (z hlediska češtiny) a biologickou (jak je to v přírodě) . Většinou to sedí, ale třeba sněhulák je neživý, ovšem z hlediska jazyka je rodu mužského životného. Tento týden se zaměříme na rod ženský. Buď v klidu, tam není tolik záludností jako u rodu mužského.

Matematika

Opakování PS str. 36-37

Souřadnice bodů str. 45

Římské číslice  str. 46

Geometrie : Prostorová geometrie , Kružnice a kruh

PDVL

Neobnovitelné a obnovitelné zdroje energie

Vláda Josefa II.

Polsko

Plán učiva 25.11.-29.11.2019

Český jazyk

 • vzor předseda,soudce
 • minitesty – vyjmenovaná slova po P, koncovky rodu mužs.

Matematika

      – str. 32 – slovní úlohy

 • opakování písemné dělení , Jednotky času
 • Geometrie : Kružnice a kruh 

PDVL 

 • Osvícenství a Marie Terezie
 • Slovensko – práce s mapou, pracovní list
 • Opakování : Elektrárny, Vodiče a nevodiče

 

 

   

Plán učiva 18.11.-22.11.2019

Český jazyk

Domácí úkoly Opakovat si vyjmenovaná slova po P, PS podstatná jména
Testy Kontrolní diktát, minitest s/z

Obecná podstatná jména x vlastní jména (s velkým písmenem

 • Mužský rod – životnost x neživotnost

          Vzory pán x hrad

Matematika

Pondělí ( čtvrtletní práce)

Písemné dělení ( str. 32-33)

Jednotky času ( str.35)

Geometrie : Obvody obrazců

PDVL

Marie Terezie

Státy EU – Slovensko

Zemní plyn…

 

 

 

 

Plán učiva 11.11.2019 – 15.11.2019

Český jazyk

Tento týden se budeme zabývat správným psaním předložek s/z a jak poznat, kdy psát v předponě s- a kdy z- nebo vz- (například skončit x zbýt). Napíšeme dva, možná tři minitesty na vyjmenovaná slova po M.

Matematika

Příprava na test – Čtvrtletní test  ( Test bude v pondělí 18.11. 2019 )

Písemné násobení str. 30 

Slovní úlohy na násobení 

Matematické hry, procvičování násobení 

Písemné dělení jednociferným číslem

PDVL

Rudy ( minitest )

Energetické suroviny ( Paliva , str. 17-18 )

Česká republika – součást společenstva hospodářsky vyspělých státu ( str. 43)

VV – pomůcky

 • Sklenice  např. od jogurtu, lepidlo Hercules, provázek, listy… 

 

Plán učiva 4.11.-8.11.

Český jazyk 

PO 4. 11. čtvrtletní kontrolní práce (vyzkoušíme si ji nanečisto ve čtvrtek, takže budeš vědět, jak bude vypadat a co v ní bude)
ÚT 5. 11. mapa českého jazyka, jazykové hry
ST 6. 11. čtvrtletní hodnocení
ČT 7. 11. začneme novou velkou kapitolu Slovesa
Dál ale budeme trénovat shodu přísudku s podmětem a zopakujeme vyjmenovaná slova po M (jak jsem slíbil, do Vánoc je budeme všichni a všechny perfektně umět!).
 
Matematika
Písemné násobení ( str. 25-26)
Geometrie
Úhlopříčky  a jejich vlastnosti
 
PDVL
J. Amos Komenský
Rudy
Praha ( Staré Město, Petřínske sady…)
 
 
 
 

Plán učiva 28.10.- 1.11.

Milí páťáci,

užijte si podzimní prázdniny! A co nás poté čeká v PDVL, M  a ČJ ?

PDVL -TEST ( Bitva na Bílé hoře, Život na zámku a život poddaných, Život ve městě…)

Matematika – geometrie TEST ( geometrické útvary,obvod trojúhelníku,čtverce a obdélníku,úhel, úhel přímý a pravý,

                                                          rýsování čtverce a obdélníku )

Český jazyk –

ČT 31. 10. trénink shody přísudku s podmětem, příprava na čtvrtletní kontrolní práci
 
PO 4. 11. čtvrtletní kontrolní práce (vyzkoušíme si ji nanečisto ve čtvrtek, takže budeš vědět, jak bude vypadat a co v ní bude)
 

Plán učiva 21.10.-25.10.2019

Matematika

Opakování ” Jednotky délky”

Cvičení str. 21,24

Geometrie :  Čtverec, obdélník a jejich  úhlopříčky ( str.22)

Český jazyk

 • Shoda přísudku s podmětem rodu ženského
 • Shoda přísudku s podmětem rodu středního
 • Jazykové hry na téma shody podmětu s přísudkem

PDVL

Baroko

Železné rudy a drahé kovy

Pražský hrad,Hradčany,Malá Strana….( 39-40)

Týden 14.10.-18.10.2019

Matematika – opakovací minitest dělení

                        Jednotky délky ( str. 19-20)

 Geometrie – Opakování ( Úhel,druhy úhlů…)

Český jazyk :

 • Shoda přísudku s podmětem – úvod
 • Shoda přísudku s podmětem rodu mužského
 • Jazykové hry na téma shody podmětu s přísudkem

PDVL

Baroko ( str. 12-13)

Nerudní suroviny ( opakování,práce se sbírkou nerostů)

Památky Prahy

Týden 7.10.-11.10.2019

Český jazyk

 • Věty s podmětem nevyjádřeným
 • Přísudek jako další základní větný člen
 • Procvičování – poznávání přísudku ve větě

Matematika

Procvičování násobení a dělení ( str. 17-18)

Úhel přímý a pravý

PDVL

 • Písek,žula,vápenec
 • Praha – hlavní město ČR
 • Opakování kapitoly ” Doba Pobělohorská” ,Život v baroku ( str. 12)