Třída:

Týdenní plány

Týdenní plán 14.9.-18.9.2020

ČJ : Slova příbuzná, učebnice s.9,10

Ve středu zkouším báseň zpaměti (Ještěrka s.10)

Matematika : Procvičování sčítání a odčítání s.8,9

Vlastivěda : Kraj, v němž žijeme, s.6

Přírodověda : Podmínky života na zemi,  s.9,10

Dějepis : Opakování s.5-8 ( minitest)

 • Vlastní knížku (na čtení) si děti můžou nechávat ve škole. 

 

 

 

 

Dnešní přírodověda

Týdenní plán 15. 6. – 19. 6. 2020

Milé děti, milí rodiče,

 

zde je poslední týdenní plán v tomto školním roce. Poslední týden už bude bez učení.

Budu se na vás těšit 26. 6. na školní zahradě při předávání vysvědčení.

Mějte se hezky

 

Alena Dragounová

 

ČJ:

 • Shoda přísudku s podnětem str. 121 – 123

Přečtěte si všechny žluté rámečky.

Str. 121 cv. 1 ústně, cv. 3a do sešitu. Str. 122 cv. 1 ústně, cv. 3 do sešitu. Str. 123 ústně.

Pracovní sešit str. 68 všechna cvičení

 

M:

 • zlomky –  str. 32 – 33

Cv. 1, 3, 8, 9, 13

 • opakování –  str. 27

Cv. 19, 24, 28, 30

 • geometrie – procvičování str. 31

Všechna cvičení.

 

Vlastivěda – dějiny: Přehled str. 46

Dějiny jsme zvládli skvěle. Podívejte se na přehled nejstarších českých dějin. Pokud máte pocit, že si některou kapitolu nepamatujete, vraťte se k ní a zopakujte si důležité body.

 

Přírodověda: ekosystém potok a řeka str. 67 – 68

Přečtěte si a prohlédněte obrázky o ekosystému potok a řeka.

 

Vlastivěda – naše vlast: Cestujeme po naší vlasti str. 46 – 51.

Pročtěte si informace o naší vlasti a zkuste si zapamatovat významná místa z každého kraje. Která jste již navštívili?

 

 

Jazyky podle skupin:

 

Julie Drahorádová

Lucie Buňková

Martina Svobodová

Petra Kotápišová

Týdenní plán 8. 6. – 12. 6. 2020

Milé děti, milí rodiče,

 

zde je týdenní plán. Už nám toho moc nezbývá, tak ještě vydržte a pilně se učte :o).

Mějte se krásně.

 

Alena Dragounová

 

ČJ:

 • Přísudek a podnět str. 116, shoda přísudku s podnětem str. 118 – 120

Str. 116 cv. 5a, b, c do sešitu. Cv. 7 ústně. 

Přečtěte si žlutý rámeček o shodě přísudku s podnětem a tabulku dole na str. 118 si přepište do sešitu.  Cv. 1a ústně. 

Dále se podíváme na podnět rodu středního na str. 119. Cv. 1a a cv. 3 do sešitu. Na str. 120 cv. pokračujeme ženským rodem. Cv. 1 a cv. 3 do sešitu. Cv. 5 si napište do sešitu jako diktát.

Pracovní sešit str. 67 všechna cvičení

 • Obohacení textu str. 117

Přečtěte si sloh na str. 117. Najděte v textu všechna přirovnání, přísloví a lidová rčení a vysvětlete, co znamenají. 

 

M:

 • vztahy mezi čísly –  str. 29, 30

Cv. 2, 3, 4, 7, 10, 11

 • slovní úlohy –  str. 25 a 26

Vyřešte slovní úlohy 6 a 8 na str. 25, úlohy 16 a 17 na str. 26. Nezapomeňte, že slovní úlohy píšeme do sešitu (zápis, výpočet, odpověď).  

 • geometrie – obsah obdélníku, obsah čtverce str. 22 a 28.

Do sešitu si zapište, jak vypočítáme obsah obdélníku a obsah čtverce (růžové rámečky). 

Vypočítejte obsah obdélníku na str. 22 cv. 2, 3. 

Vypočítejte obsah čtverce na str. 28 cv. 1, 2. 

 

Vlastivěda – dějiny: Renesance str. 43 – 45

Přečtěte si text na str. 43 a 44 a pusťte si video o renesanci. Samostatně si udělejte zápisky. Na str. 45 odpovězte na otázky (ústně). Zápisky z tohoto i minulého týdne mi pošlete na mail, prosím.

Přírodověda: ekosystém rybník str. 62 – 66

Podívejte se na obrázek na str. 62 a 63, kteří živočichové žijí v rybníku. Přečtěte si také o rostlinách, které rostou v rybníku a jeho okolí. Nakreslete vlastní rybník s živočichy a rostlinami. Do sešitu si zapište rostliny a živočichy, které najdete v rybníku. Vyberte si jednoho zástupce každého druhu a vypište si o něm důležité informace. 

 

Vlastivěda – naše vlast: opakování str. 43, chraňme přírodu str. 44 – 45

Dokončete opakování znalostí o naší vlasti.

Podívejte se na chráněná území v ČR na str. 44 a 45. 

Zapiš si do sešitu 4 CHKO a všechny 4 NP. Jaká pravidla zde musíme dodržovat?

 

A. Dragounová

 

Jazyky podle skupin:

 

Julie Drahorádová

Lucie Buňková

Martina Svobodová

Petra Kotápišová

 

Výchovy:

Výchovy 11 (8.6.-12.6.) (1)

Týdenní plán 1. 6. – 5. 6. 2020

Milí rodiče, milé děti,

tady je další týdenní plán.

 

Mějte se hezky.

A. Dragounová

 

ČJ:

 • Stavba věty jednoduché, přísudek a podnět str. 112 – 115

Přečtěte si na str. 112, co znamená věta jednoduchá. Vyhledejte věty jednoduché ve cv. 1. Pokračujte cv. 2 a, b.

Podívejte se na video o základních větných členech. Zapište si do sešitu, co je podnět a přísudek. Definice najdete ve žlutých rámečcích. Do sešitu zapište cv. 1a, 3a na str. 113. Na další straně cv. 1a, 1b ústně,  2 do sešitu. Str. 115 cv. 4 do sešitu.

 

Pracovní sešit str. 64, 65 – 66 všechna cvičení

 

M:

 • přímá úměrnost –  str. 20, 21

Přečtěte si na str. 20, co znamená přímá úměrnost a ukažte si příklad ve cv. 1.

Pokračujte ve cv. 2, 3, 5.

 • slovní úlohy –  str. 24

Vyřešte slovní úlohy 1 a 2 na str. 24.

 • geometrie – rovnoběžník str. 14

Narýsujte rovnoběžník dle zadání ve cv. 1 a 3.

 

Vlastivěda – dějiny: první Habsburkové str. 41 – 42

Přečtěte si text na str. 41 a 42 a pusťte si video o nástupu Habsburků. Samostatně si udělejte zápisky do sešitu.

 

Přírodověda: živočichové žijící volně v okolí lidských obydlí str. 60 – 61

Po přečtení textu na str. 60 a 61 si zapište do sešitu, která zvířata žijí v okolí našich obydlí. Do sešitu si nakresli alespoň jednoho ptáka a jednoho savce.

 

Vlastivěda – naše vlast: opakování str. 41 – 42

Pusťte se do závěrečného opakování znalostí o naší vlasti.

 

Anglický jazyk – dle skupin

Klikněte na odkaz.

Julie Drahorádová

Lucie Buňková

Martina Svobodová

Petra Kotápišová

 

Výchovy

Výchovy 10 (1.6.-5.6.)

 
 

Týdenní plán 25. 5. – 29. 5. 2020

Milí rodiče, milé děti,

do školy nastoupilo pouze 9 dětí. Ostatní zůstávají doma a pokračují v distanční výuce podle týdenního plánu. Budu ráda, když mi zase pošlete nějaké fotky a napíšete, jak se Vám daří.

O online výuce vás budu ještě informovat. 

 

Mějte se hezky.

A. Dragounová

 

ČJ:

 • slovesný způsob str. 106 – 109

Podívejte se na video o slovesném způsobu. 

Do sešitu si zapište, jaké způsoby známe a co vyjadřují (podle žlutých rámečků). Přečtěte si básničku na str. 106 cv. 1a. Vypište slovesa a určete, o jaký slovesný způsob se jedná. U sloves určete osobu, číslo a čas. Pokračujte cvičením 3. Na str. 107 se podíváme na rozkazovací způsob ve cv. 1, 2, 4a. Na str. 108 udělejte cv. 1a a 1b. Do sešitu zapište cv. 4 a 5. Ústně cv. 6. 

Pracovní sešit str. 62 – 63 všechna cvičení

 

M:

 • zlomky –  str. 15 -17

Procvičte si zlomky ve cv. 1, 3, 4, 8, 9, 12

Na zopakování ostatních znalostí cv. 7, 11, 14, 15. Nemusíte dělat všechny příklady, ale zaměřte se na ty, které vám nejdou. 

Ostatní cvičení jsou dobrovolná. 

Procvičit zlomky si můžete třeba zde:

https://zlomky-hrave.cz/

 • geometrie – rovnoběžník str. 10

Zopakujte si znalosti o čtyřúhelníku. Do sešitu narýsujte čtyřúhelník dle cv. 1. Podívejte se na cv. 2, rozhodněte, jestli se jedná o rovnoběžník a zapište si, co tento pojem znamená. Dále pokračuj cv. 3, 5. Dobrovolně cv. 8.

 

Vlastivěda – dějiny: opakování str. 40

Zopakujte si, co už víte o období po husitských válkách. 

 

Přírodověda: živočichové v okolí lidských obydlí str. 58 – 59

Na str. 58 a 59 si přečtěte text o domácích mazlíčcích, nakreslete si je do sešitu a napište si o nich důležité informace. Vypište si do sešitu, která zvířata s námi mohou žít v domácnosti a v čem se chovají.

 

Vlastivěda – naše vlast: opakování str. 40

Zopakujte si znalosti na str. 40. 

Pokud při opakování narazíte na otázky, na které neznáte odpověď, zapište si je znovu do sešitu a zvýrazněte si je pro zapamatování.

 

Anglický jazyk – dle skupin

Klikněte na odkaz.

Julie Drahorádová

Lucie Buňková

Martina Svobodová

Petra Kotápišová

 

Výchovy

Výchovy 9 (25.5.-29.5.)

 
 
 
 
 

Výchovy 18. 5. – 22. 5. 2020

Další zábavné úkoly 

Výchovy 8 (18.5.-22.5.)

Týdenní plán 18. 5. – 22. 5. 2020

Milí rodiče, milé děti,

zde je týdenní plán.

 

Mějte se hezky.

A. Dragounová

 

ČJ:

 • slovesa str. 102 – 105

Podívejte se na přehled časování v budoucím čase. Ve cvičení 2 rozhodněte, jestli se jedná o tvar jednoduchý nebo složený. Cv. 3 napište do sešitu. 7a ústně. 

Podívejte se na přehled časování v minulém čase. Cv. 1a ústně, cv. 2 do sešitu, cv. 4 ústně.

Pracovní sešit str. 60 cv. 1, 2, 4a, str. 61 cv. 1, 3, 4. Ostatní cvičení  jsou dobrovolná.

 

M:

 • zlomky – učebnice 3. díl, str. 12, 13

Na straně 12 a 13 se podívejte na zlomky.  Už jste se s nimi seznámily ve slovních úlohách na dělení. Uprostřed učebnice najdete zlomkové počítadlo. Cv. 1, 2, 5, 6, 9.

Na zopakování cv. 3, 7, 8

 • geometrie – obdélník, čtverec str. 6

Cv. 2, 4, 5 

 

Vlastivěda – dějiny: české země po husitských válkách str. 38 – 39

Pusťte si naše oblíbené video :o). 

Zápis do sešitu proveďte formou odpovědí na otázky:

Kteří dva panovníci vládli po smrti krále Zikmunda?

Který panovník vládl po smrti Ladislava Pohrobka a z jakého byl rodu?

Jaký vládce byl Jiří a o co se snažil? 

Kdo byl jeho nástupcem, z jakého byl rodu a které významné stavby vznikly za jeho vlády?

Kdy skončila vláda Jagellonců v Čechách a který rod po nich nastupuje na český trůn?

 

 

Přírodověda: živočichové v okolí lidských obydlí str. 56 – 57

Na str. 56 a 57 si přečtěte text o živočiších v okolí lidských obydlí. Z hospodářských zvířat si vyberte dva ptáky a dva savce, nakreslete si je do sešitu a napište si o nich důležité informace.

 

Vlastivěda – naše vlast: Průmysl v ČR str. 38 – 39

Na straně 38 a 39 si přečtěte informace o průmyslu v ČR.  Zapište si do sešitu, která průmyslová odvětví jsou v ČR zastoupena. Popište, co je třeba k výrobě, rozvozu a prodeji výrobků. Potom vypracujte pracovní list níže a zašlete na mail, prosím.

NEROSTNE BOHATSTVI, PRUMYSL

 

Anglický jazyk – dle skupin

Klikněte na odkaz.

Julie Drahorádová

Lucie Buňková

Petra Kotápišová

Martina Svobodová

 

 
 
 
 
 

Výchovy 11. 5. – 13. 5. 2020

Milé děti, 

vkládám úkoly od Míši. Omlouvám se za zpoždění, nešel mi doma internet.

Mějte se krásně

A. Dragounová

 

Výchovy 7 (11.5.-15.5.)

Týdenní plán 11. 5. – 15. 5. 2020

Milí rodiče, milé děti,

tento týden se budeme více věnovat matematice a ČJ. Prosím Vás o zaslání několika cvičení viz níže. Ještě vydržte, brzy už mnozí z vás půjdou do školy.

Nezapomínejte plnit úkoly na webu https://cestina-4a.webnode.cz/ a umimeto.

Děkuji a mějte se krásně.

A. Dragounová

 

ČJ:

 • slovesa str. 98 – 101

Ve žlutém rámečku na str. 98 si přečtěte o tvarech sloves. Zapište si do sešitu, co znamená jednoduchý a složený tvar sloves. Cv. 1a, 1b do sešitu, 2a, 2b do sešitu a prosím poslat na email. Odlište barevně.

Přečtěte si poučku ve žlutém rámečku na str. 99 a zapište si do sešitu, co znamená určitý a neurčitý tvar sloves. Cv. 1a ústně, 2a do sešitu a pošlete na email, prosím. 

Zopakujte si slovesné časy a podívejte se na přehled časování v přítomném čase na str. 100. Cv. 1 ústně. 3a, 3b, 3c napište do sešitu. 

Pracovní sešit str. 58 – 59 všechna cvičení.

M:

 • početní výkony s přirozenými čísly – učebnice 3. díl, str. 7, 8, 9

Cv. 1, 4, 6, 8, 11, 12, 14, 16, 19. Vše mi vyfoťte a pošlete na mail, prosím.

 • geometrie – obvod obdélníku str. 51, obvod čtverce str. 52 (díl 2)

Obvod obdélníku je součet délek všech jeho stran. Vypočítejte obvod obdélníku ve cvičení 2 a 3  různými způsoby podle poučky v růžovém rámečku. 

Obvod čtverce je součet délek všech jeho stran. Str. 52 cv. 1, cv. 4

 

Vlastivěda – dějiny: Jan Hus str. 37

Zopakujte si vědomosti o Janu Husovi na str. 37.

 

Přírodověda: rostliny v okolí lidských obydlí str. 54 – 55

Na str. 54 a 55 si přečtěte text o rostlinách v okolí lidských obydlí. Napiš si do sešitu 3 ovocné stromy a 3 ovocné keře. Zeleninu rozděl podle části těla, pro kterou ji pěstujeme a uveď příklady.

 

Vlastivěda – naše vlast: těžba nerostných surovin str. 37

Kde se těží černé a hnědé uhlí a pomocí čeho se těží ropa?

Do sešitu si zapište úlohu 1 (sovička).

 

Anglický jazyk – dle skupin

Klikněte na odkaz.

Julie Drahorádová

Lucie Buňková

Martina Svobodová

Petra Kotápišová