Jak se nám daří

Začátek docházky do školy zvládáme. Začínáme se orientovat v budově, byli jsme na zahradě na trampolíně i na hřišti.
Učíme se pojmenovat školní pomůcky, poznáváme školní řád a vytváříme si třídní pravidla chování, aby se nám spolu žilo hezky. Učíme se spolupracovat, hezky mezi sebou komunikovat.
Grafomotorické cviky neděláme pro krásu výkresu, ale pro uvolnění ruky. Opakujte s dětmi na velký formát papíru, Nezapomínat na uvolnění kloubu ramene, lokte, zápěstí – děti cviky znají. Nezapomínat na uvolnění kloubu ramene, lokte, zápěstí – děti cviky znají
Učíme se básničky.
MA – Krokujeme a rytmizujeme čísla – počet do 5.
Je třeba nosit obálku “Pošta”. Vkládáme tam písemnosti. Dnes dostali nabídku z agentury kroužků a šachů.
Domácí úkoly zatím označujeme červeným puntíkem, kdo umí písmena, píše DÚ. Nemusíte je podepisovat.
V pátek máme první TV – přinést cvičební úbor.Ten na ven, necháváme v šatně.
Povzbuzujme děti!
Děkuji těm, kdo se již zaregistrovali do Školní On line pokladny. Tř. učitelka

Rozvrh

Co nás čeká
5. 9. Vyučování končí v 9:40 hod
6. 9. Vyučování končí v 10:45 hod
Od čtvrtka 7.9. mají děti každý den 4 vyuč. hodiny
V pátek 8. 9. O velké přestávce – První zvonění
Třídní schůzky se konají ve středu 27. 9. od 17 hodin
20. října v pátek bude z důvodů voleb ředitelské volno.

Rozvrh

Registrace rodičů do Školní on-line pokladny

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

od školního roku 2017 – 2018 bude naše škola využívat Online pokladnu.
Žádáme rodiče, aby se co nejdříve zaregistrovali a mohli si tak vygenerovat variabilní symbol, který bude sloužit k platbám ve škole – třídní fond, školní družina, plavecký výcvik v rámci ŠD. Neplatí pro školní jídelny a “Kroužky”´. Potřebujete k tomu znát IČO školy 65993497.
Číslo variabilního symbolu zapište do žákovské knížky na straně 4.
Technická podpora je možná na emailu abrham@zseden.cz. Návod na registraci a používání ŠOP naleznete v přílohách (viz. níže).

Daniel Abrhám – zástupce ředitelky ZŠ Eden
Dopis_rodičům_-_pokladna

Základní informace pro rodiče prvňáčků

Vážení rodiče, milé děti
jsem třídní učitelkou 1. A a prostřednictvím web stránek  navazuji kontakt zvláště s těmi rodiči, kteří nebyli přítomni na schůzce budoucích prvňáčku v červnu.
Máme před sebou první školní rok a čeká nás mnoho společných úkolů. Věřím, že s úsměvem na tváři se nám vše dobře podaří.
Těším se na vzájemnou spolupráci. Třídní učitelka Jana Šumberová

V příloze najdete prvotní informace, které se týkají organizace prvních dnů ve škole a seznam pomůcek.

Základní informace pro rodiče prvňáčků
Potřeby pro prvňáky 2017-18

Vítáme prvňáčky

Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018 proběhne 4. 9. 2017 v 7:55 hod. před školou.
Prvňáčky přivítáme v 8:15 hod.