Karanténa a online výuka

Mílí parťáci – páťáci,

vzhledem k tomu, že jsme se ocitli v karanténě, budeme se všichni učit zítra v úterý a ve středu online podle rozvrhu, který už znáte.

Těším se na Vás zítra v 8 hod. v kanále českého jazyka.

Renata Urbanová

Karanténa

Vážení rodiče, jeden žák z 5.A má pozitivní výsledek PCR testu. Hygieně jsme předali seznam rizikových kontaktů – žáků, kteří byli ve čtvrtek 27. a v  pátek 28. 1. 2022 ve škole – včetně kontaktů na jejich zákonné zástupce. Od hygieny byste měli obdržet informativní SMS. Karanténa potrvá 5 dní od rizikového kontaktu, tedy do středy 2. 2. 2022 včetně, a týká se všech dětí, které měly rizikový kontakt, tedy byly ve čtvrtek a v pátek ve škole (změna pravidel platí pro karantény vyhlášené až po 31. 1.).

Jana Churáčková

Vysvědčení za 1. pololetí

V pondělí 31. ledna se bude 4.vyučovací hodinu předávat vysvědčení za 1. pololetí tohoto školního roku.

Vyučování končí v 11:40.

 

 

Lyžařský kurz

Změna rozvrhu (31.1. – 4.2.) pro účastníky lyžařského kurzu  

Vážení rodiče,

z důvodu zvládnutí lyžařského kurzu jsme provedli několik následujících změn. V pondělí 31.1. by žáci absolvovali školní den beze změny. Od úterý 1.2. až do čtvrtka 3.2. by žáci zůstali doma na distanční výuce. Na tyto dny bude žákům zadaná práce prostřednictvím aplikace Teams (nebude probíhat online výuka), kterou do čtvrtka odevzdají ke kontrole. Ve středu žáci absolvují PCR test (dle stávajících podmínek). V pátek před odjezdem předloží výsledek testu spolu s potvrzenou Bezinfekčností, dokladem o seřízeném vázání lyží a případné léky. V případě nejasností kontaktujte vedoucího lyžařského kurzu p. Daniela Abrháma (email: abrham@zseden.cz).

Děkuji za spolupráci.   

Pozvánka na Edukavárnu ve středu 2. 2.

Zveme vás do edukavárny

 

Změny v testování od 3. 1. 2022

Změny v testování od 3. 1. 2022

 

Rozvrh – distanční výuka

Distanční výuka od 13. 12.

Milé děti, vážení rodiče

od pondělí 13. 12. zahájíme distanční výuku. Mohou se připojit i děti, které jsou doma z důvodu nemoci a umožňuje to jejich zdravotní stav.

V pondělí se sejdeme on-line na 1. vyučovací hodině, kde si řekneme základní informace k výuce a rozvrhu. Současný rozvrh bude rozdělen na hodiny označené:

OV = online výuka = jste připojení na hodině, nepřítomnost musí být omluvena

OK = online konzultace = učitel vám zadá práci, kterou samostatně splníte

On-line rozvrh na následující dny vám během pondělí přidám na stránky.

Děkuji za spolupráci.

Renata Urbanová

Karanténa

Vážení rodiče,

paní asistentka má, přestože je očkovaná,  pozitivní výsledek PCR testu. Je tedy velmi pravděpodobné, že třída s výjimkou tří dětí, které nebyly ve středu 8. a ve čtvrtek 9. 12. ve škole, půjde do karantény, a ta bude trvat až do čtvrtka 16. 12. včetně. Jakmile dostaneme od KHS přesné informace, zveřejníme je zde. Obědy budou  děti odhlášeny od pondělí do čtvrtka. 

informace KHS: Rizikové kontakty obdrží informace o karanténě. Systém nabízí možnost sebetrasování, jehož použití významně urychluje např. vystavení žádanky na test. Karanténní opatření v souladu s § 2 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů a v souladu s Metodickým pokynem hlavní hygieničky ČR zahrnují: domácí karanténu minimálně po dobu 7 dnů ode dne posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou a vyšetření výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou. V případě, že osoba v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT-PCR test, ukončí se karanténní opatření této osobě po 14 dnech od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Jana Churáčková, ředitelka školy

Ředitelské volno

Ředitelské volno