Změna ředitelského volna

Ředitelské volno, které bylo zejména z důvodu vzdělávání pedagogického sboru plánované na 13. a 16. 11. 2020, je přesunuto na 19. 2. 2021.

Děkujeme za pochopení.

Důležité informace k distanční výuce pro žáky a rodiče

Vážení rodiče a milé děti,

jak už jistě víte, 2. 11. do školy nevrátíme. Nadále tedy budeme pokračovat v nastavené distanční výuce. Chtěla bych proto připomenout pravidla pro distanční výuku, na kterých jsme se společně s dětmi domluvili a která jsou závazná po celou dobu této výuky.

Všechny informace a pravidla jsou shrnuty v přiloženém dokumentu:

Důležité informace k distanční výuce

Děkuji za spolupráci 

Renata Urbanová

Čím každý z nás může přispět v době volna

Projekt Zachraňme planetu

Vážení rodiče, milí žáci, 
v letošním školním roce proběhne celoškolní projekt s názvem Zachraňme planetu. Měl začít tento týden workshopem pro vybrané žáky z každé třídy. Vzhledem k okolnostem přesouváme workshop na neurčito. Nicméně to neznamená, že nezkusíme projekt začít realizovat. Proto bude druhou říjnovou aktivitou kampaň Obyčejného hrdinství, kterou pořádá projekt EKOŠKOLA, ve kterém jsme také zapojeni. A to už je aktivita, kterou zvládneme všichni na dálku. Pomozte nám alespoň trochu zlepšit stav planety a staňte se Hrdinou z Edenu! Pro zapojení stačí vyplnit tento formulář.  
A abychom Vám pomohli se rozhodnout, má pro Vás ekotým dvě videa: Become an Eden Hero a scénky z natáčení. Zapojit se může každý, žák školy, rodič, kamarád,… Přidejte se k nám ještě dnes, začínáme v pondělí 19. 10. 2020! 
 
Za tým organizátorů projektu Zachraňme planetu a za Ekotým 
 
Tomáš Pinkr

Distanční výuka

Vážení rodiče,

od zítřka, tj. 14. 10. bude výuka probíhat distančním způsobem. 

  • Výuka bude probíhat na portálu Office 365 v aplikaci Teams. 
  • Distanční výuka je tentokrát povinná, platí stejný způsob omlouvání jako při běžné školní docházce. Omluvenku pište e-mailem nebo SMS. Po návratu do školy ji zkontroluji v ŽK. Veškeré učivo bude třeba pravidelně doplňovat.
  • V dopise ŘŠ z 11. 9. jste byli vyzváni, abyste napsali v případě, že máte doma problém s technikou. Pokud jste v té době zapomněli nebo se změnila situace a pro vás nebude možné poskytnout dítěti technické zázemí pro výuku, napište zprávu p. zástupci Abrhámovi (abrham@zseden.cz), který s vámi projedná možnosti výpůjčky. Zkuste prosím dětem zajistit sluchátka s mikrofonem, aby ostatní nerušily zvuky z vaší domácnosti. 
  • Připojovat se děti budou podle přiloženého rozvrhu, kde bude online výuka vyznačena zeleně. Ostatní hodiny budou probíhat formou samostatné práce žáků. Práce bude žákům zadána ráno před první hodinou v Teamsech a vždy na konci jednotlivých hodin děti zadaný úkol odevzdají dle zadání vyučujícímu.
  • K výuce budeme potřebovat mazací tabulku, kdo ji nemá, prosím zakoupit co nejdříve.
  • První oficiální hodina proběhne zítra 14. 10. v 8:00.
  • pokud byste měli jakékoliv dotazy, obracejte se na mě prostřednictvím mailu, Teamsů, případně Messengeru nebo FB skupiny.

Rozvrh distanční výuky

Předem moc děkuji za spolupráci a zítra se těším s dětmi na viděnou.

TU Renata Urbanová

 

 

Kroužek angličtiny Cambridge English

 V návaznosti na mimořádná opatření vlády se bude kroužek angličtiny Cambridge English konat v následujících dvou týdnech online. Se žáky 4.A a 4.B se ráda uvidím v úterý 13. a 20. 10. od 17:00 ve videohovoru v Teams – skupina YLE Cambridge English – kam žáky přidám a kde také najdete všechny potřebné materiály. Děti by měly mít na videohovor připravená sluchátka.

Děkuji, Lucie Buňková

Přírodniny na PČ 15. 10.

Na pracovní činnosti si děti přinesou listy, drobné větvičky, kelímek od jogurtu (400 g). Budeme vytvářet podzimní dekoraci.

Děkujeme za spolupráci

TU Renata Urbanová a TA Gabriela Bartáková

Změna v bruslení 1. 10.

Příští týden ve čtvrtek 1. 10. nepůjdeme bruslit z důvodu probíhající oslavy 60. výročí školy.

Děkuji za pochopení.

Renata Urbanová

Oslava – 60. výročí školy

Ve čtvrtek 1.10.2020 slaví naše škola 60. výročí založení. Dopoledne proběhne program pro všechny žáky a odpoledne od 15 hodin pak program pro rodiče a přátele školy.

Pro děti jsou připraveny různé aktivity na hřištích areálu školy a v jejím okolí. Program se bude konat i v případě drobného deště. Oslava bude končit po 5. vyuč. hodině. Prosím vybavte děti sportovním oblečením podle předpovědi počasí. Svačinu a pití s sebou.

Milí rodiče, jste srdečně zváni. Je však třeba se dopředu zaregistrovat na e-mailu oslava60@zseden.cz.

V pátek 2.10. následuje ředitelské volno.

Focení tříd

V pátek 12.6.2020 proběhne Å¡kolní focení – ZÅ  a MÅ  Čistá u HorekFocení tříd bude probíhat 22. 9.

Pokud bude chtít někdo objednat více než jednu třídní fotografii, napište mi.

(1 fotka – 40 Kč, platba z ŠOP)