Vysvědčení

Vážení rodiče a milí páťáci,

 ve čtvrtek 30.1. budu předávat dětem pátou vyučovací hodinu vysvědčení, konec výuky bude tedy v 12.35 hodin. KG

Plán učiva 27.1.- 2.2.2020

ČJ

Poslední týden 1. pololetí se vrátíme k tomu, co už známe – shodě přísudku s podmětem. Napíšeme si menší test o slovesech – zejména abys uměl/a správně vytvořit podmiňovací způsob, ale také poznat další mluvnické kategorie sloves.

Matematika

Pamětné dělení se zbytkem 

Dělení dvojciferným dělitelem str. 6 / 1,2,3,4,5,7

                                                        str. 7 / 1,3,4,8

PDVL

František Palacký

Josef Kajetán Tyl

Povrch Evropy

Země str. 29

                                             

 

 

Pracovní činnosti

S dětmi děláme projekt Světadíly a kontinenty, zítra budeme pokračovat na PČ. Ať si přinesou obrázky, články, fotografie , vypsané zápisky z internetu ke světadílu , na kterém pracují.

Děkuji. KG

Bruslení 21.1.2020

V úterý nás opět čeká  bruslení, nezapomeňte si brusle, helmu, rukavice !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Plán učiva 20.1. – 24.1.2020

Český jazyk

V mluvnici budeme procvičovat určování mluvnických kategorií sloves. Hlavní pozornost budeme věnovat ale podmiňovacímu způsobu, zejména slovesa být. Tam Češi dělají velmi rádi chyby. Také si napíšeme pololetní kontrolní diktát.

Matematika

Zlomky – procvičování

Dělení přirozených čísel ( PS 2. díl str.  3/1,2,4,7  a str. 4 / 4,5,8 )

Pamětné dělení se zbytkem str. 5

Geometrie 

Obsah čtverce a obdélníku ( opak.)

Jednotky obsahu

Přírodověda – pracovní list Člověk a vesmír, porovnání planet sluneční soustavy

17.2.2020 – termín odevzdání projektu Sluneční soustava

Zeměpisná č.  

Poloha Evropy, práce s mapou

Děj. část:

Kapitola č. 6 ( opakovací test str. 22-24 )

Nástup kapitalismu

 

Vyšehrad 16.1.2019

Vyšehrad II (1)

 

Ve čtvrtek 16.1.2020 pojedeme na Vyšehrad.

Vzdělávací vypravěčská inscenace, která propojuje příběhy známých i neznámých postav a interaktivně zapojuje diváky prostřednictvím her a úkolů. Vlastní zážitek z vyprávění napomáhá chápat dobové souvislosti a uceluje kontext.

Cena : 90 Kč

http://www.praha-vysehrad.cz/file/Rj2/At-zije-republika-letakA4.pdf

 

Platba proběhne prostřednictvím školní on-line pokladny (90,- Kč). Prosím o doplnění financí, protože v únoru budeme mít ještě divadlo, aby tam děti měly dostatek peněz a nemusely zůstat ve škole. Děkuji

Ze školy budeme odcházet po druhé vyučovací hodině a vrátíme se během poslední vyučovací hodiny. Do školy si vezměte pouze  INF , ČJ ,svačinu a pití. 

KG

Plán učiva 13.1.-17.1.2019

Český jazyk

Dokončili jsme velkou kapitolu o podstatných jménech. Víme, co označují, jak se chovají z hlediska jazyka (můžeme je skloňovat) a na co si musíme dávat pozor při psaní. Tento týden začneme novou kapitolu: slovesa. Připomeneme si, jaké mluvnické kategorie u nich můžeme určit a poznáme kategorii novou – slovesný způsob.

Matematika

  • dokončíme první díl a děti dostanou druhý

PDVL

Přírod. část : Galaxie, Planety str. 27-28

Děj. část      :  Kapitola č. 6 ( opakovací test str. 22-24 )

                         str. 25 Nástup kapitalismu

Zeměp. část :  Test – EU a státy EU ( opakovat stačí to, co máme v sešitě )

 

                          

                        

 

 

 

 

Plán učiva 6.1.-10.1.2019

Matematika 

– oprava pololetní práce

Opakování str. 57-58

Geometrie str. 59/2,4,8,9

Čtení str. 45

PDVL

Přírod.č. : str. 25,26

Děj.č. : str.23, str. 24/b

Zeměp.č.:  Opakování  EU a sousedních států ( další týden bude test)

Veselé Vánoce a poděkování

Milí rodiče,

chtěla bych Vám všem moc poděkovat za všechny dárky( ani jsem nebyla tak hodná celý rok, kolik jsem dostala dárků :-)…

Přeji Vám klidné prožití Vánoc v kruhu rodiny,šťastný nový rok a v lednu se budu těšit na setkání.

DĚKUJI !!!!

V tiché hodině půlnoční,

zaznít dej náladě vánoční,

ať vzácný ten sváteční čas ,

rozzáří v srdcích jas.

Kouzelné Vánoce přeje p. uč. Gabika a p.uč. asistentka Ľubka.

Pátek 20.12.2019

Milí rodiče,

v pátek mohou děti  do třídy dorazit už na 8:00 hod.Budu se těšit. S pozdravem KG