Natáčení videa v divadle

Zítra 9.10.2019 jdeme s dětmi do divadla X10( DUP 39).Budeme tam točit video k filmu ” Mozaika Sametu”.

Odchod ze školy 8:00,návrat po 10:00 hod.

 • na sebe oblečení vhodné do divadla 
 • slušné chování a dobrou náladu vzít s sebou 🙂

Hudební výchova

V hodině HV se děti navzájem naučily dva tanečky : Chocholate a ” Útěk z blázince “. Hodně jsme se nasmáli…:-)

Týden 7.10.-11.10.2019

Český jazyk

 • Věty s podmětem nevyjádřeným
 • Přísudek jako další základní větný člen
 • Procvičování – poznávání přísudku ve větě

Matematika

Procvičování násobení a dělení ( str. 17-18)

Úhel přímý a pravý

PDVL

 • Písek,žula,vápenec
 • Praha – hlavní město ČR
 • Opakování kapitoly ” Doba Pobělohorská” ,Život v baroku ( str. 12)

 

Týden 30.9.-4.10.2019

MATEMATIKA

Kladná a záporná čísla ( str.13/1,2,3)

Procvičování násobení a dělení ( str. 16/1,2,4,8)

Geometrie : Úhel – str.14

PDVL

Dějepisná část : “Život na zámku” a “Život ve městě”

Zeměpisná část : Obyvatelstvo, ČR-demokratický stát

Přírodovědná část : Nerosty a horniny ( Nerudní suroviny)

ČESKÝ JAZYK

PS str. 32-34

 • Základní větné členy – podmět a přísudek
 • Podmět holý, rozvitý a několikanásobný
 • Procvičování – poznávání podmětu ve větě
 • Procvičování – poznávání slovních druhy

UT – BRUSLENÍ

ST- DIVADELTA ( 10:55-12:35 Poslední mince , finanční gramotnost)

Představení vypráví příběh Dominika, který si myslí, že získá prestiž ve třídě tím, že si koupí nový mobil. Ovšem na mobil nemá peníze…
Diváci si během programu uvědomí, jak mohou masmédia negativně ovlivňovat naše myšlení. Dále se zamyslí nad tím, jak nebezpečné může být půjčování si peněz, zadlužení. Zjistí co je nebankovní sektor, a proč je nebezpečný. Uvědomí si, že je dobré kupovat si jen to, na co mám.V neposlední řadě si diváci též mohou vštípit, že lež je jen začátek komplikovaných situací a proč se jí vyvarovat.
 
   

Týden 23.9.-27.9.2019

Matematika – procvičujeme písemné násobení a dělění ( PS str.9-11 )

Geometrie – trojúhelníková nerovnost,postup při setrojování čtverce (PS str.10)

Český jazyk – základní větné členy ( podmět a přísudek)

                         – cvičení na poznávání slovních druhů

                         – pravopisná cvičení

PDVL 

Dějepisná část: Bitva na Bílé hoře

 Přírodopisná část:  Pozorování neživé přírody

 Zeměpisná část: Česká republika – státní znak,vznik ČR

 

Edukavárna

Zveme vás do první EDUKAVÁRNY

Bruslení

Konečně na ledě.Nejdříve jsme se pomalu, ale jistě rozbruslili…Pak si nás vzal do parády

p.trenér a už to jelo

 

😀

Důležité informace

Milí rodiče,

prosím Vás ,  zkontrolujte Váš účet v školní online pokladně, jestli je tam dostatečná částka. DĚKUJI.

 

Na levharta obláčkového v ZOO bude z každého účtu žáka odečteno 10 Kč a jako třída jsme odhlasovali, že koupíme jednu panenku Unicef a tím zajistíme očkování několika dětem v rozvojových zemích. Cena panenky je 600 Kč a bude rozpočítána mezi celou třídu.
V případě, že by někdo z Vás nechtěl na panenku přispívat, kontaktujte mne e-mailem.

 

 

 

26.9.2019 , 9:20 proběhne ve škole focení žáků.

Třídní schůzky

První informativní třídní schůzky se budou konat 25. 9. 2019 v 17 hodin ve třídě 5.A (třetí patro).

Týden 16.9.-20.9.2019

Český jazyk : 

 • Významy slov
 • Koncovky pádové a osobní,funkce koncovky
 • Základní větné členy
 • Pravopisná cvičení

Matematika : Procvičování sčítání a odčítání str. 7-9

( ve středu opakovací test na  sčítání a odčítání )

Geometrie : rýsování čtverce a obdélníku PS str.10

PDVL 

 Dějepisná část: rod Přemyslovců, Lucemburků, Jan Hus

 Přírodopisná část:  podmínky života na zemi

 Zeměpisná část: Česká republika, hlavní město Praha

Úterý : bruslení- vhodné oblečení na bruslení, brusle, rukavice a helmu. Učení si vezmou do školy podle rozvrhu.