Vlastivědná procházka na Vyšehrad

Milí rodiče,

27. 11. 2019 půjdeme s dětmi na vlastivědnou procházku na Vyšehrad. Odchod bude v 8 h od školy a návrat předpokládáme do 12.30.

Bohužel se musím opět vrátit k tématu nerespektování pravidel. Ve čtvrtek děti po cestě do divadla vůbec nedbaly mých pokynů. Nejen že šly bezohledně přes celý chodník a vrážely do lidí, ale také nerespektovaly světelnou signalizaci na přechodu a pokračovaly na červenou, čímž ohrozily svoji bezpečnost. Prosím Vás o spolupráci ve vysvětlení těchto pravidel, abychom se mohli účastnit dalších školních akcí. 

Děkuji.

Dragounová

Týdenní plán 18. – 22. 11. 2019


ČJ:

  • stavba slova učebnice str. 28-39, pracovní sešit str. 22-24
  • sloh – učebnice str. 20, 25

Děti by měly doma nahlas každý den číst.

Prosím nezapomínat knihy na dílny čtení a přinést čtenářský deník minimálně s jedním zápisem.

M:

  • geometrie – pracovní sešit str. 29
  • písemné dělení jednociferným dělitelem, písemné násobení, zlomky, pracovní sešit – vybraná cvičení str. 26-28
  • příští týden budeme psát čtvrtletní práci 

Vlastivěda – dějiny: Nejstarší minulost v pověstech str.11, opakování č.1 str.12

Přírodověda: semenné rostliny str. 11

Poznáváme naši vlast – demokratický stát str.13, budeme psát test ze základních znalostí o krajích

 

 

Děkuji.

S pozdravem

Alena Dragounová

 

Dobročinný blešák 22. 11. 2019

Týdenní plán 11. 11. – 15. 11. 2019

ČJ:

  • stavba slova – učebnice str. 27,28 pracovní sešit str. 22,23

Děti by měly doma nahlas každý den číst.

Prosím nezapomínat ve středu knihy na dílny čtení.

M:

  • písemné dělení jednociferným dělitelem, pracovní sešit – vybraná cvičení str. 24,26           Procvičení písemného dělení
  • opakování písemného násobení – děti dostaly příklady na procvičení                                                      Procvičení písemného násobení

Vlastivěda – dějiny: Naše nejstarší minulost v pověstech str.11

Přírodověda: rostliny str. 10,11

PČ: půjčíme si stavebnici Merkur.

14. 11. 2019 půjdeme během 2. hodiny do divadla na premiéru školního filmu Mozaika Sametu. Budeme učit normálně první hodinu. Vracet se budeme na oběd.

15. 11. 2019 bude ředitelské volno.

 

Alena Dragounová

Informace k plánované stávce učitelů

Vážení rodiče, do stávky učitelů  6. 11. 2019 se zapojí 16 učitelů: třídní učitelky 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 3.C, 4.A, 4.C, 5.B, třídní učitel 6.B, jedna netřídní učitelka, jedna asistentka a tři vychovatelky ŠD. Provoz školy v improvizovaném režimu bude zajištěn a vyučování pro všechny třídy školy bude ukončeno v 11,40 hod.  Pokud ale můžete nechat děti výše uvedených tříd doma, bude jejich nepřítomnost ve vyučování automaticky omluvena. Nezapomeňte jim však, prosím, včas odhlásit oběd. Plánované odpolední akce – Předškoláček Edeňáček a Edukavárna budou beze změny, těšíme se na vás.

Jana Churáčková, ředitelka školy

Pozvánka na listopadovou EDUKAVÁRNU

Pozvánka na listopadovou EDUKAVÁRNU

Bruslení listopad/prosinec

Milí rodiče,

 

bruslit půjdeme:

5. 11. 2019

12. 11. 2019

3. 12. 2019

17. 12. 2019

 

Děkuji.

Dragounová

 

 

Tripartitní schůzky

Milí rodiče,

v listopadu budou probíhat tripartitní schůzky. Přihlašovat se můžete přes doodle.com kliknutím na níže uvedený odkaz.

Přihlašujte se jménem dítěte, prosím.

Přestože účast není povinná, ráda se se všemi uvidím. 

 

Tripartitní schůzky

 

Děkuji.

S pozdravem

Alena Dragounová

 

Plán na 31. 10. a 1. 11. 2019

ČJ:

nauka o slově – slova jednoznačná/mnohoznačná, spisovná/nespisovná, učebnice str. 21,22 , pracovní sešit str. 18,19

Děti by měly doma nahlas každý den číst.

Prosím nezapomínat knihy na dílny čtení.

M: písemné násobení, sčítání a odčítání, pracovní sešit str. 20

Poznáváme naši vlast – krajská města str. 11,12

Děkuji.

S pozdravem

Alena Dragounová

 

Týdenní plán 21. 10. – 25. 10. 2019

ČJ:

nauka o slově – zvuková a psaná podoba slov, slova souznačná a protikladná, učebnice str. 18,19, pracovní sešit str. 16,17

Děti by měly doma nahlas každý den číst.

Prosím nezapomínat knihy na dílny čtení.

Domluvili jsme se, že si děti zavedou čtenářský deník (nejlépe A4 s pevnými deskami) a za pololetí přečtou a zapíšou minimálně 2 knihy. Během dílen nebo doma.

M: písemné násobení, pracovní sešit str. 18, 19

Vlastivěda – dějiny: opakování – Keltové str.8

Přírodověda: rostliny str. 10

Poznáváme naši vlast – krajská města str. 10

Děkuji.

S pozdravem

Alena Dragounová